تازه ترین قیمت مسکن در تهران/ سعادت آباد، جردن و سیدخندان متری چند؟روزنامه دنیای اقتصاد جدول قیمت مسکن در تهران را منتشر کرد.


منبع: https://www.khabaronline.ir/news/1701214/%D8%AA%D8%A7%D8%B2%D9%87-%D8%AA%D8%B1%DB%8C%D9%86-%D9%82%DB%8C%D9%85%D8%AA-%D9%85%D8%B3%DA%A9%D9%86-%D8%AF%D8%B1-%D8%AA%D9%87%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%B3%D8%B9%D8%A7%D8%AF%D8%AA-%D8%A2%D8%A8%D8%A7%D8%AF-%D8%AC%D8%B1%D8%AF%D9%86-%D9%88-%D8%B3%DB%8C%D8%AF%D8%AE%D9%86%D8%AF%D8%A7%D9%86-%D9%85%D8%AA%D8%B1%DB%8C