تامین بیش از ۴۵ هزار هکتار زمین برای طرح نهضت ملی مسکن


مدیرعامل سازمان ملی زمین و مسکن خبر داد؛

مدیرعامل سازمان ملی زمین و مسکن با اشاره به تامین ۴۵ هزار هکتار زمین برای اجرای طرح نهضت ملی مسکن گفت: ۶۰ نقطه برای شهرک سازی شناسایی شد و مطالعات مکان‌یابی این شهرک‌ها به پایان رسید.

تامین بیش از ۴۵ هزار هکتار زمین برای طرح نهضت ملی مسکن

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، ارسلان مالکی معاون وزیر راه و شهرسازی امروز در نشست خبری با خبرنگاران گفت: موفق شدیم در همکاری با سایر بخش‌ها ودر یک کار جهادی با استفاده از تمامی ظرفیت‌های موجود بیش از ۴۵ هزار هکتار رابرای اجرای قانون جهش تولید مسکن تامین کنیم.

مدیرعامل سازمان ملی زمین و مسکن افزود: ۶۰ نقطه برای شهرک سازی شناسایی شد و مطالعات مکان‌یابی این شهرک‌ها به اتمام رسید و ساخت ۵ شهرک جدید در محدوده تهران در مراحل مختلف به تثبیت رسیده است که در صورت تصویب به مرحله اجرا می‌رسد. مالکی گفت: مراحل آماده‌سازی بیش از ۱۵۰۰ سایت انجام شده است.

وی افزود:در تنوع ساخت در طرح نهضت ملی مسکن روش‌هایی از جمله انبوه سازی، مشارکت مردم، خودمالکی، گروه‌های ساخت و دیگر روش‌ها به کار گرفته شده است تا طرح نهضت ملی مسکن به بهترین شکل اجرایی و عملیاتی شود.

مدیرعامل سازمان ملی زمین و مسکن از تشکیل کارگروهی در آن سازمان برای به‌کارگیری مشارکت مردم در روش‌های ساخت برای تسریع در اجرای طرح نهضت ملی مسکن خبر داد.

مالکی با اشاره به پیگیری تامین مسکن کارگران، تحت عنوان صنعت شهرها، مسکن هنرمندان، ورزشکاران، فرهنگیان و سایر اقشار در وزارت راه و شهرسازی افزود: اراضی احداث ۱۴۰ هزار واحد مسکونی برای کارگران تامین شد.

مالکی در خصوص میزان مولدسازی از طریق اراضی تحت اختیار آن سازمان گفت: تاکنون بیش از ۶۱ هزار میلیارد تومان اراضی دولتی و ملی برای پیشبرد طرح نهضت ملی مسکن مولدسازی شده است. از این ۶۱ هزار میلیارد تومان، ۳۴ هزار میلیارد تومان تأمین منابع شده است و ۲۷ هزار میلیارد تومان یا فروش رفته و یا برای فروش اقدام شده است.

همچنین از این میزان ۴۸۲۵ هکتار ارزش افزایی و ۱۹۴۵ هکتار مولد سازی شده است و ۲۸۸۰ هکتار نیاز به کار کارشناسی دارد. مالکی افزود: میزان واحد‌هایی که بر روی اراضی سازمان ملی زمین و مسکن در حال اجراست بیش از ۹۰۰ هزار واحد توسط سازمان ملی تامین شده است.

معاون وزیر راه و شهرسازی گفت: تاکنون بیش از ۱۲۰ هزار میلیاردتومان پروژه سرمایه‌گذاری در کشور شناسایی شده است که در قالب فراخوان عرضه می‌شود. وی با اشاره به اقدامات انجام شده در جزیره بوموسی، تصریح‌کرد: سند مالکیت اراضی دولتی این جزیره به نام سازمان ملی زمین و مسکن است که در مجموع هزار و ۲۵۸ هکتار است. همچنین این سازمان برای بومیان و افرادی که مشمول قانون هستند، زمین و مسکن آماده کرده و واگذار می‌کند. به گفته مالکی، تاکنون ۲ طرح در جزیره بوموسی تعریف شده که در یکی از آنها ۱۱۰ واحد توسط سازمان ملی زمین و مسکن ساخته شده و در طرح دیگر، تعدادی واحد توسط بنیاد مسکن در حال ساخت است.


منبع: https://www.iribnews.ir/fa/news/4231805/%D8%AA%D8%A7%D9%85%DB%8C%D9%86-%D8%A8%DB%8C%D8%B4-%D8%A7%D8%B2-%DB%B4%DB%B5-%D9%87%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%D9%87%DA%A9%D8%AA%D8%A7%D8%B1-%D8%B2%D9%85%DB%8C%D9%86-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%B7%D8%B1%D8%AD-%D9%86%D9%87%D8%B6%D8%AA-%D9%85%D9%84%DB%8C-%D9%85%D8%B3%DA%A9%D9%86