تامین زمین برای یک میلیون و ۴۰۰ هزار واحد نهضت ملی مسکن

آقای بذرپاش گفت: در شهر‌های زیر ۲۵ هزار نفر، اولویت، واگذاری زمین به متقاضیان است و این فرایند آغاز شده است.


منبع: https://www.iribnews.ir/fa/news/3774491/%D8%AA%D8%A7%D9%85%DB%8C%D9%86-%D8%B2%D9%85%DB%8C%D9%86-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%DB%8C%DA%A9-%D9%85%DB%8C%D9%84%DB%8C%D9%88%D9%86-%D9%88-%DB%B4%DB%B0%DB%B0-%D9%87%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%D9%88%D8%A7%D8%AD%D8%AF-%D9%86%D9%87%D8%B6%D8%AA-%D9%85%D9%84%DB%8C-%D9%85%D8%B3%DA%A9%D9%86

وزیر راه و شهرسازی گفت: زمین لازم برای ساخت بیش از یک میلیون و ۴۰۰ هزار واحد نهضت ملی مسکن تامین شده است.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، وزیر راه و شهرسازی گفت: برای ساخت یک میلیون و ۴۰۰ هزار واحد مسکونی نهضت ملی مسکن، زمین تامین و آماده شده است.