تامین منابع مالی جدید برای طرح نهضت ملی مسکن

مدیر عامل صندوق ملی مسکن از تامین ۲۰ هزار میلیارد تومان منابع مالی از محل تهاتر نفت برای طرح نهضت ملی مسکن خبر داد.

وی افزود: ۲۰ هزار میلیارد از این مقدار از طریق تهاتر نفت، پنج هزار و ۷۰۰ میلیارد تومان از محل مالیات بر خانه‌های لوکس، دو هزار میلیارد تومان از بازگشت اقساط مسکن مهر و چهار هزار میلیارد تومان هم از بودجه عمومی به صندوق ملی مسکن واریز شده است.

به گفته رهنما منابع حاصل از مولدسازی دارایی‌های وزارت راه و شهرسازی هم به این صندوق واریز می‌شود.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما ، مدیر عامل صندوق ملی مسکن گفت :مقدمات تخصیص مستقیم بخشی از درآمد فروش نفت به صندوق ملی مسکن، فراهم شده است.

به گفته آقای رهنما تاکنون ۳۱ هزار میلیارد تومان منابع در صندوق ملی مسکن تجمیع شده است.

صندوق ملی مسکن بر اساس قانون جهش تولید مسکن، تشکیل شده و وظیفه تأمین مالی طرح نهضت ملی مسکن را بر عهده دارد.


منبع: https://www.iribnews.ir/fa/news/3763989/%D8%AA%D8%A7%D9%85%DB%8C%D9%86-%D9%85%D9%86%D8%A7%D8%A8%D8%B9-%D9%85%D8%A7%D9%84%DB%8C-%D8%AC%D8%AF%DB%8C%D8%AF-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%B7%D8%B1%D8%AD-%D9%86%D9%87%D8%B6%D8%AA-%D9%85%D9%84%DB%8C-%D9%85%D8%B3%DA%A9%D9%86