تامین ۱۱۷ قطعه زمین برای اجرای طرح نهضت ملی مسکن علویجه

فولادی افزود: برای تامین زمین متقاضیان پالایش شده، ۱۱۷ قطعه زمین از طرح اماده سازی ۱۴ هکتاری مشخص و به بنیاد مسکن انقلاب اسلامی این شهرستان تحویل داده شد لیکن درخواست مردمی مبنی بر تحویل یک قطعه به هر متقاضی است که این موضوع در حال بررسی است.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، رئیس اداره راه و شهرسازی شهرستان نجف آباد در خصوص وضعیت طرح نهضت ملی مسکن شهر علویجه گفت: با توجه به وجود اراضی مسکونی تفکیک شده در شهر علویجه هیچگونه مانعی جهت ساخت و ساز و اجرای طرح نهضت ملی مسکن در این شهر وجود ندارد، همچنین با وجود حدود ۲۳۴ نفر از متقاضیان پالایش شده در شهر علویجه در مرحله دوم نیز امکان تامین زمین فراهم است.

فولادی گفت: جهت تامین اراضی مورد نیاز طرح نهضت ملی مسکن این شهر، زمین دیگری به مساحت ۱۵ هکتار با پیگیری‌های فراوان در مرحله تهیه طرح تفکیکی قرار گرفته است، لذا با وجود این اراضی نیاز کامل متقاضیان به زمین برآورده شده است.


منبع: https://www.iribnews.ir/fa/news/3755901/%D8%AA%D8%A7%D9%85%DB%8C%D9%86-%DB%B1%DB%B1%DB%B7-%D9%82%D8%B7%D8%B9%D9%87-%D8%B2%D9%85%DB%8C%D9%86-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%D8%AC%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%B7%D8%B1%D8%AD-%D9%86%D9%87%D8%B6%D8%AA-%D9%85%D9%84%DB%8C-%D9%85%D8%B3%DA%A9%D9%86-%D8%B9%D9%84%D9%88%DB%8C%D8%AC%D9%87

رئیس اداره راه و شهرسازی شهرستان نجف آباد با اشاره به واجد شرایط بودن ۲۳۴ نفر از متقاضیان طرح نهضت ملی مسکن شهر علویجه گفت: ۱۱۷ قطعه زمین برای اجرای این طرح تامین و به بنیاد مسکن انقلاب اسلامی تحویل شده است.

وی گفت: در شهر دهق نیز کل آمار پالایش شدگان طرح نهضت ملی مسکن ۴۶۰ نفر بوده که به تعداد ۱۶ نفر از آنان که در مرحله اول ثبت نام کردند در محدوده شهر جمعاً هشت قطعه زمین تحویل شد تا به صورت گروه‌های دونفره نسبت به احداث اقدام کنند.