تاکید ایران و آذربایجان بر اجرای توافقات روسا در سد «قیزقلعه سی» – خبرگزاری مهر | اخبار ایران و جهانبه گزارش خبرگزاری مهر، مهرداد بذرپاش وزیر راه و شهرسازی و شاهین مصطفی‌یف، رؤسای کمیسیون مشترک اقتصادی جمهوری اسلامی ایران و جمهوری آذربایجان گفتگو کردند.

در این گفتگو که به درخواست طرف آذری انجام شد، مصطفی یف ضمن ابراز تأسف مجدد از ضایعه اتفاق افتاده برای رئیس جمهور، وزیر خارجه و سایر همراهان بیان داشت، این عزیزان تنها متعلق به ایران نبودند و متعلق به همه کشورهای دوست و مسلمان هستند.

بذرپاش نیز ضمن تشکر از حضور رئیس جمهور آذربایجان در سفارت جمهوری اسلامی ایران در باکو و امضای دفتر یاد بود و حضور هیأت آذری در مراسم رئیس جمهور در تهران، (۲۸ می‌) روز استقبال جمهوری آذربایجان را تبریک گفتند.

طرفین همچنین در خصوص انجام و اجرای توافقات حاصله در دیدار رؤسای جمهور دو کشور در «سد قیزقلعه سی» تاکید کردند.

در پایان نیز مصطفی یف بیان داشت که ملت ایران، ملت بزرگی است و اگرچه این حادثه بسیار تلخ بود، مردم ایران آن را پشت سر خواهند گذاشت.


منبع: https://www.mehrnews.com/news/6123488/%D8%AA%D8%A7%DA%A9%DB%8C%D8%AF-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D9%88-%D8%A2%D8%B0%D8%B1%D8%A8%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D8%B1-%D8%A7%D8%AC%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%AA%D9%88%D8%A7%D9%81%D9%82%D8%A7%D8%AA-%D8%B1%D9%88%D8%B3%D8%A7-%D8%AF%D8%B1-%D8%B3%D8%AF-%D9%82%DB%8C%D8%B2%D9%82%D9%84%D8%B9%D9%87