تاکید بر ساماندهی اراضی ۱۸ میلیون هکتاری زراعی در کشور – خبرگزاری مهر | اخبار ایران و جهان

وی با تاکید بر ساماندهی اراضی ۱۸ میلیون هکتاری زراعی در کشور، افزود: تثبیت اراضی کشاورزی به دلیل تعدد مالکین در این عرصه‌ها کار را سخت و زمان بر کرده است.

کشاورز ادامه داد: برخی قوانین دست و پاگیر سبب کندی سرعت تثبیت و ساماندهی اراضی کشاورزی شده است.


منبع: https://www.mehrnews.com/news/5673809/%D8%AA%D8%A7%DA%A9%DB%8C%D8%AF-%D8%A8%D8%B1-%D8%B3%D8%A7%D9%85%D8%A7%D9%86%D8%AF%D9%87%DB%8C-%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%B6%DB%8C-%DB%B1%DB%B8-%D9%85%DB%8C%D9%84%DB%8C%D9%88%D9%86-%D9%87%DA%A9%D8%AA%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%B2%D8%B1%D8%A7%D8%B9%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%DA%A9%D8%B4%D9%88%D8%B1

وی با اشاره به الکترونیکی شدن ثبت اسناد رسمی در بخش‌های مختلف، افزود: ارتقا، بازطراحی و هوشمندسازی سامانه‌های دفاتر اسناد رسمی برای تسهیل در امورات مردم ضروری است.

کشاورز از ثبت سند ۹۸ درصد اراضی ملی در کشور خبر داد و اضافه کرد: برخی استان‌ها نظیر گیلان به دلیل شرایط خاص در بخش ثبت اراضی ملی کمی عقب هستند.

معاون ثبت اسناد و املاک کشور از ثبت سند دو میلیون و۲۰۰ هزار هکتار اراضی کشاورزی خبر داد و اضافه کرد: با توجه به تنگناها و محدودیت‌هایی که وجود داشت از ۱۸ میلیون هکتار اراضی کشاورزی در کشور فقط دو میلیون ۲۰۰ هزار هکتار آن تثبیت شده است.

صفدر کشاورز اظهار کرد: سازمان ثبت همسو با قوه قضائیه در راستای سند تحول قضائی حرکت می‌کند.

کشاورز با بیان اینکه روند ثبت و انحلال شرکت‌ها هوشمند می‌شود، اضافه کرد: اجرای امضا و پرداخت الکترونیکی و واگذاری امور تصدی گری ثبت شرکت‌ها به بخش خصوصی و دفاتر اسناد رسمی باید در اولویت قرار گیرد.

وی با اشاره به مأموریت چهارگانه سازمان ثبت، افزود: سازمان ثبت با کاهش شیوه‌های سنتی و افزایش بهره گیری از فناوری و تکنولوژی به سمت بروزرسانی کردن خدمات می‌رود.

معاون ثبت اسناد و املاک کشور با بیان اینکه سرعت و سهولت در خدمت رسانی تعیین کننده است، گفت: دستگاه‌ها برای ارائه خدمات بهتر و رضایتمندی عمومی ناگریز به بروزرسانی و هوشمندسازی ارائه خدمات هستند.

معاون سازمان ثبت اسناد و املاک کشور با بیان اینکه فرایند ثبت شرکت‌ها به صورت مکانیزه است، گفت: اگر چه روند اجرای ثبت شرکت در سامانه ثبت شرکت‌ها به صورت مکانیزه است، اما این سامانه نیاز به بروزرسانی و بازطراحی اساسی دارد تا برخی گره‌ها در این مسیر باز شود.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما معاون سازمان ثبت اسناد و املاک کشور از ثبت سند ۹۸ درصد اراضی ملی خبر داد و گفت: برخی استان‌ها نظیر گیلان به دلیل شرایط خاص در بخش ثبت اراضی ملی کمی عقب هستند.