تا این لحظه استعفای وزیر راه و شهرسازی تایید نشده است


تا این لحظه استعفای وزیر راه و شهرسازی تایید نشده است

یک عضو کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی، تاکید کرد: با پیگیری که بنده تا این لحظه از منابع مختلف داشتم تا این لحظه استعفای وزیر راه و شهرسازی به طور رسمی وصول نشده است.

اقبال شاکری در گفت وگو با ایسنا بیان کرد: بنده تا این لحظه از منابع مختلفی پیگیری داشتم، اما تاکنون استعفای آقای رستم قاسمی را تایید نکردند. بر اساس پیگیری‌های بنده تا این لحظه استعفای وزیر راه و شهرسازی در جایی به طور رسمی وصول نشده است.

به گزارش ایسنا، اخباری از استعفای وزیر راه و شهرسازی در برخی از رسانه ها منتشر شده است.

انتهای پیام


منبع: https://www.isna.ir/news/1401082215389/%D8%AA%D8%A7-%D8%A7%DB%8C%D9%86-%D9%84%D8%AD%D8%B8%D9%87-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%B9%D9%81%D8%A7%DB%8C-%D9%88%D8%B2%DB%8C%D8%B1-%D8%B1%D8%A7%D9%87-%D9%88-%D8%B4%D9%87%D8%B1%D8%B3%D8%A7%D8%B2%DB%8C-%D8%AA%D8%A7%DB%8C%DB%8C%D8%AF-%D9%86%D8%B4%D8%AF%D9%87-%D8%A7%D8%B3%D8%AA