تحقق تعهد بانک مسکن در پرداخت وام نهضت ملی در سال مالی گذشته

 


منبع: https://www.iribnews.ir/fa/news/3808890/%D8%AA%D8%AD%D9%82%D9%82-%D8%AA%D8%B9%D9%87%D8%AF-%D8%A8%D8%A7%D9%86%DA%A9-%D9%85%D8%B3%DA%A9%D9%86-%D8%AF%D8%B1-%D9%BE%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%AE%D8%AA-%D9%88%D8%A7%D9%85-%D9%86%D9%87%D8%B6%D8%AA-%D9%85%D9%84%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D8%B3%D8%A7%D9%84-%D9%85%D8%A7%D9%84%DB%8C-%DA%AF%D8%B0%D8%B4%D8%AA%D9%87

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، سرپرست بانک مسکن گفت: تعهد بانک مسکن برای پرداخت وام طرح نهضت ملی مسکن در سال مالی گذشته یعنی شهریور ۱۴۰۰ تا شهریور ۱۴۰۱، ۶۳ هزار میلیارد تومان بود که به طور کامل پرداخت شد.
عسکری افزود: امسال بر اساس ابلاغیه بانک مرکزی سهم بانک مسکن ۸۱ هزار میلیارد تومان تعیین شده است که باید به متقاضیان پرداخت کنیم.
سرپرست بانک مسکن همچنین گفت: امسال هم توجه به مسکن و اجرای تعهد پرداخت تسهیلات به متقاضیان نهضت ملی مسکن، اولویت این بانک است.