تحقق حدود ۶۰ درصدی برنامه اشتغال خوزستان

مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی خوزستان خاطرنشان کرد: امیدواریم با همکاری دستگاه‌های اجرایی استان بتوانیم عملکرد خوبی در حوزه اشتغال داشته باشیم و به تعهدات خود به صورت ۱۰۰ درصدی عمل کنیم.

وی ادامه داد: ۶ شهرستان استان عملکرد مطلوبی در خصوص ایجاد اشتغال داشته و بیش از ۷۵ درصد از تعهدات خود را در این زمینه عملی کرده‌اند و ۱۷ شهرستان نیز به بیش از ۵۰ درصد از تعهدات خود عمل کرده‌اند.

اصغر رشنودی در گفت و گو با ایسنا، در خصوص تحقق برنامه اشتغال استان خوزستان اظهار کرد: میزان تعهد اشتغال استان خوزستان در سال جاری ایجاد ۶۳ هزار فرصت شغلی توسط ۳۹ دستگاه است که تاکنون حدود ۶۰ درصد از این برنامه محقق شده است.

مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی خوزستان گفت: براساس آنچه در سامانه “رصد اشتغال” ثبت شده است، استان خوزستان تاکنون در رده سوم ایجاد اشتغال در میان استان‌های کشور قرار دارد و عملکرد در این زمینه مطلوب بوده است.

وی افزود: امسال و تا نیمه نخست سال، بیش از ۳۷ هزار و ۵۰۰ شغل توسط دستگاه‌های اجرایی استان براساس برنامه مشخص شده برای این دستگاه‌ها، ایجاد شده است.

ایسنا/خوزستان مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی خوزستان از تحقق حدود ۶۰ درصدی برنامه اشتغال استان خبر داد.

انتهای پیام


منبع: https://www.isna.ir/news/1402072214823/%D8%AA%D8%AD%D9%82%D9%82-%D8%AD%D8%AF%D9%88%D8%AF-%DB%B6%DB%B0-%D8%AF%D8%B1%D8%B5%D8%AF%DB%8C-%D8%A8%D8%B1%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87-%D8%A7%D8%B4%D8%AA%D8%BA%D8%A7%D9%84-%D8%AE%D9%88%D8%B2%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86

رشنودی عنوان کرد: البته براساس همین سامانه، عملکرد برخی از دستگاه‌های اجرایی استان در برخی از شهرستان‌ها در بحث ایجاد اشتغال مطلوب نبوده است و امیدواریم این دستگاه‌ها به تعهد خود در زمینه ایجاد اشتغال عمل کنند.