تحویل اراضی ۱۰۸ واحد طرح نهضت ملی در خوانساررئیس اداره راه و شهرسازی خوانسار:

رئیس اداره راه و شهرسازی شهرستان خوانسار گفت: تاکنون زمین با کاربری مسکونی برای ساخت ۱۰۸ واحد تحویل بنیاد مسکن شده است.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، سعید شاهی رئیس اداره راه و شهرسازی خوانسار گفت: تاکنون زمین با کاربری مسکونی برای ساخت ۱۰۸ واحد تحویل بنیاد مسکن شده است.

شاهی افزود: بیش از هزار و ۸۰۰ نفر در طرح نهضت ملی مسکن خوانسار ثبت نام کردند که از این تعداد هزار و ۶۰۰ متقاضی واجد شرایط شناخته شدند و از این میزان هم ۸۱۰ نفر تا کنون تایید نهایی شدند.

وی با بیان اینکه برای اجرای طرح نهضت ملی مسکن این شهرستان به تامین ۳۰ هکتار زمین نیاز است گفت: با تلاش‌های بعمل آمده ۲۵ هکتار زمین در مرحله الحاق قرار دارد و اسناد تک برگی آن به نام دولت اخذ شده است.


منبع: https://www.iribnews.ir/fa/news/3716519/%D8%AA%D8%AD%D9%88%DB%8C%D9%84-%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%B6%DB%8C-%DB%B1%DB%B0%DB%B8-%D9%88%D8%A7%D8%AD%D8%AF-%D8%B7%D8%B1%D8%AD-%D9%86%D9%87%D8%B6%D8%AA-%D9%85%D9%84%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D8%AE%D9%88%D8%A7%D9%86%D8%B3%D8%A7%D8%B1