تحویل اولین سری مسکن نهضت ملی استان تا کمتر از ۴ ماه دیگر

وی همچنین گفت: افزون بر ۲۸ هزار متقاضی بالای ۴۰ میلیون تومان آورده دارند.  
مدیرکل راه و شهرسازی استان اصفهان افزود: شهر جدید بهارستان با بیش از ۱۴۶ هزار متقاضی بیشترین میزان ثبت‌نامی طرح نهضت ملی مسکن در استان را به خود اختصاص داده است که در این شهر نیز افزون بر ۵۳ هزار متقاضی حائز شرایط فعال بوده و به بیش از ۹ هزار و ۸۰۰ نفر طرح اختصاص یافته است.


منبع: https://www.iribnews.ir/fa/news/3775768/%D8%AA%D8%AD%D9%88%DB%8C%D9%84-%D8%A7%D9%88%D9%84%DB%8C%D9%86-%D8%B3%D8%B1%DB%8C-%D9%85%D8%B3%DA%A9%D9%86-%D9%86%D9%87%D8%B6%D8%AA-%D9%85%D9%84%DB%8C-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D8%AA%D8%A7-%DA%A9%D9%85%D8%AA%D8%B1-%D8%A7%D8%B2-%DB%B4-%D9%85%D8%A7%D9%87-%D8%AF%DB%8C%DA%AF%D8%B1

مدیرکل راه و شهرسازی استان اصفهان خبر داد:

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما به نقل از پایگاه خبری وزارت راه و شهرسازی، مدیرکل راه و شهرسازی استان اصفهان از آماده بهره‌برداری شدن اولین سری از طرح نهضت ملی مسکن استان در خرداد ۱۴۰۲ خبر داد.
به گفته قاری‌قرآن در طرح نهضت ملی مسکن استان بیش از ۴۲۶ هزار نفر ثبت نام کرده اند که از این تعداد افزون بر ۱۴۲ هزار نفر حائز شرایط فعال هستند و تعداد بیش از ۵۱ هزار نفر هم افتتاح حساب کردند.