تحویل بدون نقص واحدهای مسکن مهر تا سال ۱۴۰۲ – خبرگزاری مهر | اخبار ایران و جهان

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از صدا و سیما، معاون وزیر راه و شهرسازی گفت: بافعالیت های مستمر که انجام می‌شود برای افزایش کیفیت واحدهای مسکونی تمام تلاش خود را به کار خواهیم گرفت که تا سال ۱۴۰۲ واحدهای مسکن مهر را تکمیل و بدون نقص تحویل دهیم.

جعفری تصریح کرد: با منابع، امکانات تأمین شده و برنامه ریزی که انجام می‌دهیم در سال ۱۴۰۲ بسیاری از نواقص جبران خواهد شد و مشکلات را پشت سر خواهیم گذاشت.


منبع: https://www.mehrnews.com/news/5729504/%D8%AA%D8%AD%D9%88%DB%8C%D9%84-%D8%A8%D8%AF%D9%88%D9%86-%D9%86%D9%82%D8%B5-%D9%88%D8%A7%D8%AD%D8%AF%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%85%D8%B3%DA%A9%D9%86-%D9%85%D9%87%D8%B1-%D8%AA%D8%A7-%D8%B3%D8%A7%D9%84-%DB%B1%DB%B4%DB%B0%DB%B2

جعفری افزود: با تلاش جهادی که انجام می‌دهیم امیدوار هستیم به نقطه‌ای برسیم که واحدها را تحویل و کارها را تکمیل کنیم و پروژه‌ها را بدون نقص تحویل دهیم.

وی گفت: امروز سیاست‌های ما در رابطه با سیاست زیست فناورانه و زیست مهدویت است تا آنچه فراخور مردم است را تحویل دهیم.