تحویل ۱۳ هزار واحد مسکونی به خانوارهای دارای دومعلول – خبرگزاری مهر | اخبار ایران و جهانبه گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وزارت راه وشهرسازی، اکبر نیکزاد رئیس بنیاد مسکن انقلاب اسلامی در خصوص اجرای مسکن برای خانوارهای دارای دومعلول و بیشتر که یکی از تعهدات بنیاد مسکن در تفاهم با وزارت راه و شهرسازی، بنیاد مستضعفان، ستاد اجرایی فرمان امام (ره)، سازمان بهزیستی و انجمن خیرین مسکن ساز است توضیح داد: در مجموع مقرر شده بود تا ۱۴ هزار و ۳۰۰ واحد مسکونی شهری و روستایی برای خانوارهای دارای دومعلول و بیشتر احداث شود که تاکنون ۱۳ هزار تکمیل و تحویل شده است.

وی تصریح کرد: برنامه بنیاد مسکن برای تکمیل واحدهای مسکونی باقیمانده دومعلولان حداکثر تا شهریوماه ۱۴۰۲ است.

وی گفت: از تعداد ۱۴ هزار و ۳۰۰ واحد مسکونی شهری و روستایی برای خانوارهای دومعلول، ۷ هزار و ۶۳۲ واحد شهری و بقیه روستایی هستند.


منبع: https://www.mehrnews.com/news/5681862/%D8%AA%D8%AD%D9%88%DB%8C%D9%84-%DB%B1%DB%B3-%D9%87%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%D9%88%D8%A7%D8%AD%D8%AF-%D9%85%D8%B3%DA%A9%D9%88%D9%86%DB%8C-%D8%A8%D9%87-%D8%AE%D8%A7%D9%86%D9%88%D8%A7%D8%B1%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%AF%D9%88%D9%85%D8%B9%D9%84%D9%88%D9%84