تخصیص زمین برای ۱۸۰ نفر از متقاضیان قانون حمایت از جوانی جمعیت در استان فارس

مدیر کل راه و شهرسازی استان فارس گفت: ۳۵۳ نفر متقاضی دیگر طرح جوانی جمعیت نیز در پروژه نهضت ملی مسکن گنجانده شده و تخصیص پروژه نیز انجام شده است.

وی افزود: از مجموع سه هزار و ۱۳۷ متقاضی قانون جوانی جمعیت، ۲ هزار و ۳۰۰ نفر باقیمانده یا درخواست آن‌ها رد شده، یا تقاضای آن‌ها توسط سامانه در حال بررسی است.

طالبان ادامه داد: ثبت نام و آگاهی رسانی به جامعه نیز هم در قالب صدور و ابلاغ بخشنامه و هم از طریق رسانه‌ها انجام شده و فرد متقاضی در ابتدا با مراجعه به سامانه جامع طرح‌های حمایتی مسکن و سپس ورود به بخش قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت اقدام به نام نویسی کنند.

مدیر کل راه و شهرسازی استان فارس گفت: تاکنون برای ۱۸۰ نفر از متقاضیان قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت در این استان زمین تخصیص یافته است.

آقای محمود رضا طالبان افزود: در مجموع در این طرح سه هزار و ۱۳۷ نفر در استان اقدام به ثبت نام کرده اند که ۷۵۵ نفر از آن‌ها واجد شرایط شناخته شده و برای ۱۸۰ نفر هم زمین ۲۰۰ تا ۲۵۰ متر مربعی تخصیص یافته است.

وی تصریح کرد: بهای این زمین نیز تا ۲۰۰ متر مربع به شکل صرفا آماده سازی و مازاد بر آن نیز بهای کارشناسی می‌شود.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مدیر کل راه و شهرسازی فارس گفت: این طرح شامل خانواده‌های دارای سه فرزند است که فرزند سوم در دوره زمانی یکم آبانماه ۱۴۰۰ به این سو به دنیا آمده باشد.

وی بیان کرد: این طرح، یک طرح متقاضی محور و مستلزم مراجعه افراد برای تشکیل پرونده است. او افزود: این سامانه همچنان باز است و متقاضیان واجد شرایط می‌توانند با مراجعه به آن اقدام به نام نویسی کنند.


منبع: https://www.iribnews.ir/fa/news/3771371/%D8%AA%D8%AE%D8%B5%DB%8C%D8%B5-%D8%B2%D9%85%DB%8C%D9%86-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%DB%B1%DB%B8%DB%B0-%D9%86%D9%81%D8%B1-%D8%A7%D8%B2-%D9%85%D8%AA%D9%82%D8%A7%D8%B6%DB%8C%D8%A7%D9%86-%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86-%D8%AD%D9%85%D8%A7%DB%8C%D8%AA-%D8%A7%D8%B2-%D8%AC%D9%88%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D8%AC%D9%85%D8%B9%DB%8C%D8%AA-%D8%AF%D8%B1-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D9%81%D8%A7%D8%B1%D8%B3