تدوین راهنمای مستندسازی سانحه سیل در حمل و نقل زمینی – خبرگزاری مهر | اخبار ایران و جهان

در بخش طرح عملیاتی مدیریت حادثه طوفان شن نیز سناریوهای طوفان شن بررسی و سپس وظایف در چهار مرحله پیشگیری، آمادگی، پاسخ و مقابله و بازسازی، بررسی شد. در طرح عملیاتی مدیریت سانحه رانش و بهمن در سامانه حمل و نقل ریلی ایران نیز یک روش سطح‌بندی مناسب برای این نوع سوانح انجام و سپس طرح عملیاتی مدیریت حادثه تدوین شد. در این راستا نیز تمامی فعالیت‌های لازم قبل، حین و پس از وقوع حادثه ریزش، رانش و بهمن توسط مدیران و کارکنان بخش ریلی تعیین شده است.

عضو هیأت علمی مرکز تحقیقات، مطالعات جانمایی مراکز لجستیک با طراحی، اجرا و پشتیبانی نرم‌افزار تحت‌وب GIS، راهنمای مستندسازی سانحه سیل در حمل و نقل زمینی، طرح عملیاتی مدیریت سانحه سیل در سامانه حمل و نقل ریلی ایران، طرح عملیات مدیریت حادثه طوفان شن، طرح عملیاتی مدیریت سانحه و رانش و بهمن در سامانه حمل و نقل ریلی ایران، تعیین معیارهای خطرپذیری در شبکه حمل و نقل جاده‌ای در سوانح طبیعی، از جمله پروژه‌های تحقیقاتی در بخش لجستیک بوده است.

به گفته وی، مطالعات جانمایی مراکز لجستیک با طراحی، اجرا و پشتیبانی نرم‌افزای تحت وب، منجر به شناسایی جانمایی دقیق ۸ پهنه احداث مراکز لجستیک شامل پارک‌های لجستیک عمومی، جانمایی دقیق ۲ پهنه مرکز لجستیک مرزی، ۱۸ پهنه و پارک لجستیک کشاورزی شده است.

پوریاری ادامه داد: خروجی این پروژه (تعیین مشخصات شبکه حمل و نقل ترکیبی و مکان‌یابی بنادر خشک) منجر به این شد که علاوه بر انجام مطالعه تجریبات جهانی در خصوص بندر خشک، تحلیل حمل و نقل کالا در کشور به لحاظ مبدا-مقصد، هزینه و زمان در شبکه جاده‌ای و ریلی کشور انجام شد. همچنین تعیین بنادر ساحلی نیازمند احداث بنادر خشک و مکان‌یابی بنادر خشک با استفاده از مدل‌های ریاضی و روش‌های غربال‌گری انجام شد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وزارت راه و شهرسازی، مقصود پوریاری عضو هیأت علمی مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی و رئیس بخش لجستیک، مدیریت سیستم‌ها و بحران مرکز تحقیقات به بیان بخشی از اهداف تشکیل آن بخش در مرکز، اقدامات و فعالیت‌های شاخص در این حوزه پرداخت.

عضو هیأت علمی مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی با تاکید بر اینکه در مدت زمان ۱۷ سال از تشکیل بخش لجستیک، مدیریت سیستم‌ها و بحران در مرکز تلاش شد تا با کمک محققان مختلف دانشگاهی، شرکت‌های مهندسان مشاور و دانشجویان مجموعه علمی و کاربردی تهیه و در اختیار وزارت راه و شهرسازی قرار بگیرد، گفت: در کشور ما با توجه به پراکندگی اجزا و زیرساخت‌های حمل‌ونقل و از سویی وجود انواع مخاطرات شامل سیل، زلزله، رانش، طوفان شن، برف و بهمن و دیگر موارد، هر یک از المانها در معرض انواع مخاطرات قرار دارند. به طور متوسط مبلغی در حدود ۲۲۰ میلیون دلار هرسال فقط به بخش راه و ابنیه در حمل‌ونقل زمینی خسارت واردشده است.

رئیس بخش لجستیک، مدیریت سیستم‌ها و بحران ادامه داد: تقریباً ۸۰ تا ۹۰ درصد خسارت سالیانه یعنی رقمی حدود ۳ تا ۴ هزار میلیارد تومان ناشی از سیل است.

وی در خصوص دستاوردهای انجام پروژه‌های تحقیقاتی در بخش لجستیک اعلام کرد: تعیین مشخصات شبکه حمل و نقل ترکیبی و مکان‌یابی بنادر خشک با هدف مکانیابی بنادر خشک بر اساس شاخص‌های مؤثر، تعیین کریدورهای بالفعل و بالقوه جابجایی بار در کشور، شناسایی کریدورهای ترانزیت عبوری از کشور و برآورد حجم جریان عبوری از آنها، تعیین مشخصات شبکه حمل و نقل ترکیبی بر اساس شبکه موجود و در دست احداث ریلی و بزرگراهی توسط مرکز انجام شد.

تدوین راهنمای مستندسازی سانحه سیل در حمل و نقل زمینی

پوریاری در خصوص اقداماتی که آن بخش تاکنون به انجام رسانده است توضیح داد: تاکنون بالغ بر ۲۰ پروژه تحقیقاتی در این بخش تعریف و به انجام رسیده است.

همچنین خروجی راهنمای مستندسازی سانحه سیل در حمل و نقل زمینی نیز منجر به بررسی جوانب مختلف مرتبط با بروز حادثه سیل در حمل و نقل ریلی و آثار ناشی از آن، تدوین طرح عملیاتی متناسب با ساختار سازمانی موجود مدیریت بحران در شرکت راه‌آهن جمهوری اسلامی ایران شد.

تعیین معیارهای خطرپذیری در شبکه حمل و نقل جاده‌ای در سوانح طبیعی بخش دیگری از مطالعات انجام شده است که در این تحقیق بر اساس زمان بازیابی اولیه و زمان بازیابی نهایی معیاری برای خسارت غیرمستقیم ارائه شده است. همچنین بر اساس درصد جایگزین راه معیاری برای تعیین خسارت مستقیم تعیین شده است.


منبع: https://www.mehrnews.com/news/5679442/%D8%AA%D8%AF%D9%88%DB%8C%D9%86-%D8%B1%D8%A7%D9%87%D9%86%D9%85%D8%A7%DB%8C-%D9%85%D8%B3%D8%AA%D9%86%D8%AF%D8%B3%D8%A7%D8%B2%DB%8C-%D8%B3%D8%A7%D9%86%D8%AD%D9%87-%D8%B3%DB%8C%D9%84-%D8%AF%D8%B1-%D8%AD%D9%85%D9%84-%D9%88-%D9%86%D9%82%D9%84-%D8%B2%D9%85%DB%8C%D9%86%DB%8C

تدوین طرح عملیاتی مدیریت سانحه رانش و بهمن در سامانه حمل و نقل ریلی ایران