تدوین نسخه اولیه استراتژی جامع بخش معدن


سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران (ایمیدرو) به منظور ارتقای بهره وری، بهبود ایمنی و محیط زیست، ارتقای سطح نوآوری و نیز توسعه و اشتغال نیروی ماهر، اقدام به تدوین استراتژی جامع بخش معدن و صنایع معدنی برای ورود این بخش به نسل چهارم انقلاب صنعتی و هوشمندسازی کرده است.

تدوین نسخه اولیه استراتژی جامع بخش معدنبه گزارش گروه تخصصی معدن خبرگزاری صدا و سیما؛ مدیر عامل شرکت ایمیدرو با اعلام این مطلب گفت: در این سند ۵ نوع سیاست شامل «آموزش سرمایه انسانی و مهارت افزایی»، «حکمرانی هوشمند»، «سرمایه گذاری و مشوق‌های مالی»، «نوآوری، فناوری و زیرساخت» و «امنیت فراگیر» مطرح و برای این سیاست‌ها، ۱۸ راهبرد و ۷۱ اقدام پیشنهادی اعلام شد.
آقای وجیه الله جعفری با اشاره به نتایج حاصل از اجرای استراتژی جامع بخش معدن و صنایع معدنی برای ورود به نسل چهارم انقلاب صنعتی و هوشمندسازی این حوزه براساس نظر مشاوره طرح، تصریح کرد: با نهایی سازی و اجرای این استراتژی، پیش بینی می‌شود بهره وری شرکت‌های بزرگ بخش معدن و صنایع معدنی سالانه ۴ درصد افزایش یابد که ۳۰ درصد آن، حاصل افزایش استفاده از فناوری نسل ۴ خواهد بود.


منبع: https://www.iribnews.ir/fa/news/3711972/%D8%AA%D8%AF%D9%88%DB%8C%D9%86-%D9%86%D8%B3%D8%AE%D9%87-%D8%A7%D9%88%D9%84%DB%8C%D9%87-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D8%AA%DA%98%DB%8C-%D8%AC%D8%A7%D9%85%D8%B9-%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%D9%85%D8%B9%D8%AF%D9%86