ترافیک در محورهای شمالی سنگین است – خبرگزاری مهر | اخبار ایران و جهان– ترافیک سنگین در محور چالوس مسیر (جنوب به شمال) حدفاصل بیلقان تا سرودار و محدوده سیاه بیشه

– ترافیک سنگین در آزادراه تهران – شمال مسیر (جنوب به شمال) حدفاصل تونل البرز تا انتهای آزادراه

– ترافیک سنگین در محور هراز مسیر (شمال به جنوب) محدوده کلرد

– تردد روان در محور فیروزکوه و آزادراه قزوین – رشت (رفت و برگشت)

ضمناً محورهای شمالی فاقد هرگونه مداخلات جوی می‌باشند.

آخرین وضعیت جوی ترافیکی سایر محورها


منبع: https://www.mehrnews.com/news/6123815/%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D9%81%DB%8C%DA%A9-%D8%AF%D8%B1-%D9%85%D8%AD%D9%88%D8%B1%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%B4%D9%85%D8%A7%D9%84%DB%8C-%D8%B3%D9%86%DA%AF%DB%8C%D9%86-%D8%A7%D8%B3%D8%AA