ترافیک سنگین جاده چالوس و آزادراه تهران-شمال و نیمه سنگین مهران – خبرگزاری مهر | اخبار ایران و جهان

تهران-امامزاده داوود


منبع: https://www.mehrnews.com/news/5590978/%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D9%81%DB%8C%DA%A9-%D8%B3%D9%86%DA%AF%DB%8C%D9%86-%D8%AC%D8%A7%D8%AF%D9%87-%DA%86%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%B3-%D9%88-%D8%A2%D8%B2%D8%A7%D8%AF%D8%B1%D8%A7%D9%87-%D8%AA%D9%87%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%B4%D9%85%D8%A7%D9%84-%D9%88-%D9%86%DB%8C%D9%85%D9%87-%D8%B3%D9%86%DA%AF%DB%8C%D9%86-%D9%85%D9%87%D8%B1%D8%A7%D9%86

محور مسدود غیر شریانی

لاسم -ارجمند

تردد روان در محور ایلام-مهران و ترافیک نیمه سنگین در محور مهران-پایانه مرزی مهران (رفت و برگشت)

محور دارای انسداد فصلی

تردد روان در مسیرهای رفت و برگشت محورهای هراز و فیروزکوه و آزادراه قزوین-رشت

تردد روان در محور سرپل ذهاب – قصر شیرین

ریگان – ایرانشهر

ترافیک نیمه سنگین در محور حمیل -سرابله-ایلام محدوده‌های گلمه و تونل آزادی (رفت و برگشت)

به گزارش خبرگزاری مهر، مرکز مدیریت راه‌های کشور آخرین وضعیت راه‌های کشور تا ساعت ۹ امروز ۲۵ شهریور ماه را اعلام کرد.

تردد روان در محور بستان-چذابه

محور مسدود شریانی

ترافیک سنگین در محور چالوس مسیر جنوب به شمال حدفاصل شهرستانک تا نساء و محدوده‌های پل زنگوله و سیاه بیشه

ترافیک سنگین در آزادراه تهران-شمال مسیر جنوب به شمال حدفاصل تونل شماره ۱۷ تا انتهای مسیر محدوده شهرستانک

ضمناً محورهای شمالی فاقد هرگونه مداخلات جوی می‌باشند.

آخرین وضعیت ترافیکی سایر محورها

آخرین وضعیت محورهای شمالی

تردد روان در محور خرمشهر-شلمچه