ترانزیت ۱۷۰۰ واگن محموله روسی از بندرعباس – خبرگزاری مهر | اخبار ایران و جهان

نزدیکی روابط میان ایران و روسیه و نیز پیوستن ایران به پیمان شانگهای سبب توسعه ترانزیت کالا از مسیر ایران به کشورهای عضو شده به طوری که ظرفیت ترانزیتی کشور را نیز چندین برابر افزایش داده است. در این میان توجه ویژه به جاده های کشور بخصوص در مسیر کریدورهای شمال – جنوب و شرق – غرب اهمیت فراوانی دارد و توسعه آنها را ضروری می سازد.


منبع: https://www.mehrnews.com/news/5746361/%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D9%86%D8%B2%DB%8C%D8%AA-%DB%B1%DB%B7%DB%B0%DB%B0-%D9%88%D8%A7%DA%AF%D9%86-%D9%85%D8%AD%D9%85%D9%88%D9%84%D9%87-%D8%B1%D9%88%D8%B3%DB%8C-%D8%A7%D8%B2-%D8%A8%D9%86%D8%AF%D8%B1%D8%B9%D8%A8%D8%A7%D8%B3

مسافت ریلی محموله های روسی از مبدا تا بندر شهید رجایی حدود ۴۵۰۰ کیلومتر است که به طور معمول ظرف ۴ تا ۵ روز از مسیر سرخس طی می شود.

به گزارش خبرگزاری مهر، حسین عباس نژاد اظهار کرد: در ۶ ماه اخیر افزون بر ۱۷۰۰ واگن محموله ترانزیتی از روسیه وارد بندر شهید رجایی شده است. این محموله ها بر بستر ریل به بندرعباس منتقل شده اند.

بنا به گفته مدیرکل بنادر و دریانوردی هرمزگان، این محموله ها شامل کود پتاس و نفتا بوده است.

توسعه ترانزیت از بندر شهید رجایی هرمزگان به عنوان بزرگ ترین بندر تجاری ایران که به شبکه ناوگان ریلی کشور نیز متصل است، در دو ساله اخیر افزایش قابل توجهی یافته است به طوری که از ابتدای سال تاکنون نیز ۱۴ هزار تن نفتا از روسیه در قالب ۲۹۶ واگن ترانزیت شده است.