تردد در ۳ مرز از ۴ مرز ایران و ترکمنستان – خبرگزاری مهر | اخبار ایران و جهان

مدیرکل ترانزیت و حمل و نقل بین‌المللی سازمان راهداری وحمل و نقل جاده‌ای کشور یادآورشد: جدا از این در قالب پیمان شانگهای و توافق‌های بین کشورهای عضو به یقین تسهیلات و شرایط یکپارچه‌تری برای استفاده از فرصتهای سرزمینی یکدیگر فراهم خواهد شد.


منبع: https://www.mehrnews.com/news/5631662/%D8%AA%D8%B1%D8%AF%D8%AF-%D8%AF%D8%B1-%DB%B3-%D9%85%D8%B1%D8%B2-%D8%A7%D8%B2-%DB%B4-%D9%85%D8%B1%D8%B2-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D9%88-%D8%AA%D8%B1%DA%A9%D9%85%D9%86%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86

وی در ادامه افزود: ترکمنستان و در ادامه قزاقستان و روسیه کریدور شاخه شرقی دریای خزر و کریدور شمال –جنوب محسوب می‌شود.

به گزارش خبرگزاری مهر جواد هدایتی در برنامه روی خط اقتصاد رادیو اقتصاد افزود: ایران و ترکمنستان دارای چهار مرزی مشترک مانند سرخس، لطف‌آباد و باجگیران در خراسان رضوی و اینچه برون در گلستان است.

هدایتی اظهار داشت: ایران می‌تواند هم بحث کریدور شمال -جنوب و هم کشورهای دیگر آسیای میانه محصور در خشکی و همچنین بحث کریدور شرق به غرب که بحث چین به آسیای میانه و در نهایت از قلمروی ایران به اروپا را در این مسیر داشته باشد.

وی همچنین اظهار داشت: در حال حاضر غیر از مرز باجگیران با ترکمنستان در سه مرز دیگر تردد ساری وجاری است و امروز نیز همه شاهد ورود ناوگان ترکمن به قلمروی جمهوری اسلامی ایران برای ترانزیت به سمت ترکیه بودند.

وی عنوان کرد: یکی از مهمترین زمینه‌های قابل بهره برداری برای ایران در قالب پیمان شانگهای فرصت‌های ترانزیتی و حمل و نقل بین المللی است چون کشورهای عضو این پیمان از طریق جمهوری اسلامی ایران به آب‌های آزاد اقیانوسیه بویژه خلیج فارس متصل می‌شوند.

مدیرکل ترانزیت و حمل و نقل بین‌المللی سازمان راهداری وحمل و نقل جاده‌ای کشور گفت: این یک افق جدیدی را دوباره برای همکاری‌های منطقه‌ای در قالب هم کریدور عشق آباد و هم کریدور شمال – جنوب فراهم می‌کند.