تردد روان در محورهای شمالی کشور به جز جاده هراز – خبرگزاری مهر | اخبار ایران و جهانبه گزارش خبرنگار مهر، ترافیک در محور هراز مسیر (جنوب به شمال) محدوده گزنک سنگین و تردد در محورهای چالوس، فیروزکوه، آزادراه تهران – شمال و آزادراه قزوین – رشت (رفت و برگشت) روان و محورهای شمالی فاقد هرگونه مداخلات جوی هستند.

آخرین وضعیت جوی ترافیکی سایر محورها، ترافیک در محور شهریار – تهران محدوده شهر قدس، آزادراه قزوین – کرج محدوده‌های کردان، مهرشهر، مهر ویلا و پل کلاک، آزادراه کرج – قزوین حدفاصل محمد شهر تا گلشهر و محدوده کردان و محور تهران- پاکدشت محدوده خاور شهر سنگین گزارش شده است.


منبع: https://www.mehrnews.com/news/6161920/%D8%AA%D8%B1%D8%AF%D8%AF-%D8%B1%D9%88%D8%A7%D9%86-%D8%AF%D8%B1-%D9%85%D8%AD%D9%88%D8%B1%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%B4%D9%85%D8%A7%D9%84%DB%8C-%DA%A9%D8%B4%D9%88%D8%B1-%D8%A8%D9%87-%D8%AC%D8%B2-%D8%AC%D8%A7%D8%AF%D9%87-%D9%87%D8%B1%D8%A7%D8%B2