تردد روان و فاقد مداخلات جوی در محورهای شمالی – خبرگزاری مهر | اخبار ایران و جهانبه گزارش خبرنگار مهر، تردد در محورهای چالوس، هراز و فیروزکوه، آزادراه تهران – شمال و آزادراه قزوین – رشت (رفت و برگشت) روان و محورهای شمالی فاقد هرگونه مداخلات جوی است.

همچنین، آخرین وضعیت جوی ترافیکی سایر محورهای کشور، تردد روان گزارش شده است.


منبع: https://www.mehrnews.com/news/6123109/%D8%AA%D8%B1%D8%AF%D8%AF-%D8%B1%D9%88%D8%A7%D9%86-%D9%88-%D9%81%D8%A7%D9%82%D8%AF-%D9%85%D8%AF%D8%A7%D8%AE%D9%84%D8%A7%D8%AA-%D8%AC%D9%88%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D9%85%D8%AD%D9%88%D8%B1%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%B4%D9%85%D8%A7%D9%84%DB%8C