تسریع در نوسازی بافت فرسوده با ابلاغ بسته تشویقی ۱۹ بندی شورای عالی شهرسازی و معماری

مدیرعامل بازآفرینی شهری ایران از برگزاری نشست مشترک وزیر راه و شهرسازی و وزیر کشور برای تسریع در نوسازی بافت فرسوده با ابلاغ بسته تشویقی ۱۹ بندی شورای عالی شهرسازی و معماری خبر داد.

معاون وزیر راه و شهرسازی تاکید کرد:

به گفته آیینی، در مصوبه ۱۹ بندی تاکید شده که محلاتی مشمول بسته تشویقی می‌شوند که یک سوم سرانه خدماتی آن‌ها شامل آموزشی، بهداشتی، درمانی، انتظامی و سایر، تامین شده باشد؛ بنابراین شهرداری‌ها باید محلات مشمول را به تصویب کمیسیون ماده ۵ استان برسانند و اعلام عمومی کنند.
آیینی گفت: تولید مسکن در بافت فرسوده شهر‌ها مزیت نسبی به ساخت مسکن در دیگر نقاط دارد، زیرا این بافت‌ها واجد امکانات و تاسیسات است و به علت قرار داشتن در بافت شهر‌ها مردم رغبت بیشتری برای مشارکت دارند.


منبع: https://www.iribnews.ir/fa/news/3762718/%D8%AA%D8%B3%D8%B1%DB%8C%D8%B9-%D8%AF%D8%B1-%D9%86%D9%88%D8%B3%D8%A7%D8%B2%DB%8C-%D8%A8%D8%A7%D9%81%D8%AA-%D9%81%D8%B1%D8%B3%D9%88%D8%AF%D9%87-%D8%A8%D8%A7-%D8%A7%D8%A8%D9%84%D8%A7%D8%BA-%D8%A8%D8%B3%D8%AA%D9%87-%D8%AA%D8%B4%D9%88%DB%8C%D9%82%DB%8C-%DB%B1%DB%B9-%D8%A8%D9%86%D8%AF%DB%8C-%D8%B4%D9%88%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%B9%D8%A7%D9%84%DB%8C-%D8%B4%D9%87%D8%B1%D8%B3%D8%A7%D8%B2%DB%8C-%D9%88-%D9%85%D8%B9%D9%85%D8%A7%D8%B1%DB%8C

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما به نقل از پایگاه خبری وزارت راه و شهرسازی، مدیرعامل بازآفرینی شهری ایران از برگزاری نشست مشترک وزیر راه و شهرسازی و وزیر کشور برای تسریع در نوسازی بافت فرسوده با ابلاغ بسته تشویقی ۱۹ بندی شورای عالی شهرسازی و معماری خبر داد.