­تسهیلات ۲۵۰ و ۳۰۰ میلیون تومانی برای واحد‌های روستایی و شهری زلزله‌زده خوی

معاون امور بازسازی بنیاد مسکن انقلاب اسلامی گفت: به هر واحد روستایی تخریب شده در زلزله خوی ۲۵۰ میلیون تومان و به هر واحد شهری تخریب شده ۳۰۰ میلیون تومان تسهیلات با سود ۵ درصد پرداخت شود.


منبع: https://www.iribnews.ir/fa/news/3751927/%C2%AD%D8%AA%D8%B3%D9%87%DB%8C%D9%84%D8%A7%D8%AA-%DB%B2%DB%B5%DB%B0-%D9%88-%DB%B3%DB%B0%DB%B0-%D9%85%DB%8C%D9%84%DB%8C%D9%88%D9%86-%D8%AA%D9%88%D9%85%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D9%88%D8%A7%D8%AD%D8%AF%E2%80%8C%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%B1%D9%88%D8%B3%D8%AA%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D9%88-%D8%B4%D9%87%D8%B1%DB%8C-%D8%B2%D9%84%D8%B2%D9%84%D9%87%E2%80%8C%D8%B2%D8%AF%D9%87-%D8%AE%D9%88%DB%8C

معاون امور بازسازی بنیاد مسکن انقلاب اسلامی خبر داد: