تسهیل بانک مرکزی برای سرپرستان خانوار متقاضی ارز اربعین

بانک مرکزی از تسهیل ویژه بانک مرکزی برای سرپرستان خانوار متقاضی ارز اربعین در ۲۱ بانک‌ عامل خبرداد.

۲- بانک‌های عامل مکلفند ترتیبی اتخاذ نمایید که شعب منتخب آن‌ها تا تاریخ ۲۶ شهریور سال ۱۴۰۱ نسبت به ارائه خدمات ارز اربعین تا ساعت ۱۸ هر روز اقدام نمایند.

۳- بانک‌های عامل مکلفند تا پایان روز  چهارشنبه ۱۶ شهریورماه نسبت به معرفی شعب کشیک فروش ارز در روز‌های تعطیل تا تاریخ ۲۶ شهریور اطلاع رسانی نمایند.

در ۲۱ بانک‌ عامل :

تسهیل بانک مرکزی برای سرپرستان خانوار متقاضی ارز اربعین در ۲۱ بانک‌ عامل

۵- فروش ارز به زائرین بالای ۵ سال و زیر ۱۸ سال که در سامانه سماح ثبت نام نموده اند به سرپرست ایشان امکان پذیر است. بانک‌ها موظفند کدملی زائرین مزبور را در پایان هر روز به اداره مهندسی نرم افزار بانک مرکزی در قالب فایل اکسل ارسال نمایید. ثبت عملیات فروش موضوع این بند در سامانه سنا الزامی نیست.


منبع: https://www.iribnews.ir/fa/news/3567813/%D8%AA%D8%B3%D9%87%DB%8C%D9%84-%D8%A8%D8%A7%D9%86%DA%A9-%D9%85%D8%B1%DA%A9%D8%B2%DB%8C-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%B3%D8%B1%D9%BE%D8%B1%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D8%AE%D8%A7%D9%86%D9%88%D8%A7%D8%B1-%D9%85%D8%AA%D9%82%D8%A7%D8%B6%DB%8C-%D8%A7%D8%B1%D8%B2-%D8%A7%D8%B1%D8%A8%D8%B9%DB%8C%D9%86

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما به نقل روابط عمومی بانک مرکزی، این بانک در بخشنامه‌ای برای تسهیل در پرداخت ارز اربعین به متقاضیان در شعبات منتخب ۲۱ بانک عامل تاکید کرده است:

۴- فروش ارز اربعین صرفاً با ارائه کارت ملی متقاضی ثبت نام شده در سامانه سماح امکان پذیر بوده و دریافت کپی مدارک هویتی ممنوع است.

۱ – سرپرستان خانوار می‌توانند به منظور خرید ارز اربعین اعضای خانواده خود (همسر و فرزندان) که در سامانه سماح ثبت نام نموده اند، با در دست داشتن کلیه مدارک هویتی خود و اعضای خانواده به شعب بانک‌های عامل فروش ارز اربعین مراجعه نمایند. عدم حضور سایر اعضای خانواده در شعبه فروش ارز بلامانع بوده و سرپرست خانوار می‌تواند با کارت بانکی خود نسبت به خرید ارز برای اعضای خانواده خود اقدام نماید.