تشکیل بیش از ۶۶۰۰ تعاونی طی ۳ سال گذشته/رشد ۲۴ درصدی صادرات تعاونی‌هامعاون امور تعاون وزارت تعاون،کار و رفاه اجتماعی از تشکیل بیش از ۶۶۰۰ تعاونی در سه سال فعالیت دولت سیزدهم خبر داد و گفت: میزان صادرات تعاونی‌ها در این مدت بیش از ۲۴ درصد رشد داشته است.

به گزارش ایسنا، حامد ویس کرمی در نشست خبری تبیین برنامه‌های سه ساله در دولت سیزدهم اظهار کرد: در حال حاضر بیش از ۱۰۴ هزار تعاونی فعال در کشور داریم که با مشارکت بیش از ۲ میلیون و ۷۰۰ هزار نفر عضو از مردم شکل گرفتند.خوشبختانه با تلاشی که تعاونی‌ها و خود مردم صورت دادند، ۱۰۴ هزار تعاونی بیش از ۲ میلیون فرصت شغلی را در کشور ساماندهی کرده‌اند.

وی میزان سرمایه‌گذاری این تعاونی‌ها را بیش از ۳۳۹ همت ذکر کرد و گفت: در حال حاضر ۵۴ درصد تعاونی‌ها در سطح کشور در حوزه تولید فعالند و مسأله تولید از اولویت‌های اساسی بخش تعاون به شمار می‌رود.

معاون امور تعاون وزارت تعاون در عین حال از تشکیل بیش از ۶۶۰۰ تعاونی در طول سه سال فعالیت دولت سیزدهم خبر داد و افزود: این میزان تعاونی نسبت به مدت مشابه دولت قبل رشد ۶.۴ درصد داشته و از نظر تعداد فرصت‌های شغلی بیش از ۱۷۳ هزار فرصت شغلی جدید ایجاد شده است.
ویس کرمی همچنین به صادرات تعاونی‌ها در دولت سیزدهم اشاره و خاطرنشان کرد: در بخش تعاون مسأله صادرات تعاونی‌ها برای ما اهمیت داشت. در دولت سیزدهم ۲۴ رشد صادرات را نسبت به دوره قبل تجربه کردیم. در حالی که در دولت قبل ۳۱۱۸ میلیون دلار صادرات داشتیم، در دولت سیزدهم میزان صادرات تعاونی‌ها افرایش یافت و به ۳۸۷۴ میلیون دلار رسید.

انتهای پیام
 


منبع: https://www.isna.ir/news/1403041711639/%D8%AA%D8%B4%DA%A9%DB%8C%D9%84-%D8%A8%DB%8C%D8%B4-%D8%A7%D8%B2-%DB%B6%DB%B6%DB%B0%DB%B0-%D8%AA%D8%B9%D8%A7%D9%88%D9%86%DB%8C-%D8%B7%DB%8C-%DB%B3-%D8%B3%D8%A7%D9%84-%DA%AF%D8%B0%D8%B4%D8%AA%D9%87-%D8%B1%D8%B4%D8%AF-%DB%B2%DB%B4-%D8%AF%D8%B1%D8%B5%D8%AF%DB%8C-%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D8%AA%D8%B9%D8%A7%D9%88%D9%86%DB%8C-%D9%87%D8%A7