تشکیل کمیته‌های تخصصی همراه با آسیب شناسی مسکن مهر – خبرگزاری مهر | اخبار ایران و جهان

وی با بیان این‌که در طرح مسکن مهر ۸ هزارهکتار زمین دولتی تأمین شد اما حتی یک‌مورد آن در کمیته‌های فنی مطرح نشد، این درحالی‌ است که با آسیب شناسی مسکن مهر، در الحاق اراضی ۲۶ هزار هکتاری که تا کنون انجام شده تک به تک در کمیته‌های فنی مورد بررسی قرار گرفته است و در شورای‌عالی به تصویب رسید تا پروژه شهرسازی با کیفیت و همراه با رعایت استانداردها انجام شود.

معاون شهرسازی و معماری تصریح کرد: کمیته استانداردها به صورت سه بار در هفته تشکیل شد و بایستی طرح‌های تشویقی و خدمات وجود داشته باشد تا تأمین خدمات توأم با نوسازی انجام شود.


منبع: https://www.mehrnews.com/news/5678803/%D8%AA%D8%B4%DA%A9%DB%8C%D9%84-%DA%A9%D9%85%DB%8C%D8%AA%D9%87-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%AA%D8%AE%D8%B5%D8%B5%DB%8C-%D9%87%D9%85%D8%B1%D8%A7%D9%87-%D8%A8%D8%A7-%D8%A2%D8%B3%DB%8C%D8%A8-%D8%B4%D9%86%D8%A7%D8%B3%DB%8C-%D9%85%D8%B3%DA%A9%D9%86-%D9%85%D9%87%D8%B1

معاون شهرسازی و معماری وزارت راه و شهرسازی ادامه داد: موضوعی که در چندسال اخیر به آن مبتلائیم، پدیده فرونشست است که این موضوع با بررسی دقیق و تطبیق با نقشه پهنه پیگیری شد که بارگذاری جمعیتی در آن مناطق صورت نگیرد و شهرک جدید ایجاد نشود.

وی اظهار کرد: نماینده‌ها در ۶ کمیته ذیل شورای عالی شهرسازی و معماری به منظور پاسخگویی تخصصی تشکیل داده شد تا در فرآیندها اصول فنی و تخصصی رعایت شود؛ اگر بنا بر تغییر کاربری است خدمات پشتیبان تغییر نکند و یا فضای سبز قربانی نشود.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وزارت راه وشهرسازی، فرزانه صادق مالواجرد معاون شهرسازی و معماری وزارت راه و شهرسازی، در جلسه کمیته تخصصی ستاد هماهنگی اقتصادی دولت در ساختمان دادمان از تشکیل کمیته‌های تخصصی و فنی در شورای عالی شهرسازی و معماری خبر داد.

صادق مالواجرد با اشاره به این‌که شورای عالی شهرسازی و معماری تنها نهاد حاکمیتی است که در خصوص طرح‌های منطقه‌ای، طرح‌های جامع و فصیلی و فضاهای شهری برنامه ریزی و تصمیم‌گیری می‌کند، گفت: با توجه به مسؤلیت سنگین شورای عالی شهرسازی و معماری از سوی شورای عالی مسکن که کمیت فدای کیفیت نشود، مهم‌ترین اقدام پس از تصویب طرح‌ها تشکیل و تغییر کمیته‌های فنی و تخصصی است.