تشکیل کمیته کار برای پیگیری ساختمان‌های ناایمن اصفهان ضروری است – خبرگزاری مهر | اخبار ایران و جهان

وی با بیان اینکه در مبحث ایمنی ساختمان با دو موضوع “ساختمان‌های در دست احداث” و “ساختمان‌های دارای پایان کار” مواجه هستیم، گفت: بررسی مشکلات آن گروه از ساختمان‌های دارای پایان کار که سال‌ها از زمان ساخت می‌گذرد و به مشکلاتی برخورد کرده‌اند بر عهده کمیته بازدید است و نتیجه این بازدید در فرم‌ها و سامانه منتاک وارد و به وزارت کشور ارسال می‌شود.

وی خاطرنشان کرد: تمامی موارد منوط بر این است که اولین جلسه کمیته کار برگزار و نظرات اعضای این کمیته به کارگروه ارسال تا اقدامات بعدی انجام شود.


منبع: https://www.mehrnews.com/news/5728799/%D8%AA%D8%B4%DA%A9%DB%8C%D9%84-%DA%A9%D9%85%DB%8C%D8%AA%D9%87-%DA%A9%D8%A7%D8%B1-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D9%BE%DB%8C%DA%AF%DB%8C%D8%B1%DB%8C-%D8%B3%D8%A7%D8%AE%D8%AA%D9%85%D8%A7%D9%86-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%86%D8%A7%D8%A7%DB%8C%D9%85%D9%86-%D8%A7%D8%B5%D9%81%D9%87%D8%A7%D9%86-%D8%B6%D8%B1%D9%88%D8%B1%DB%8C-%D8%A7%D8%B3%D8%AA

رئیس اداره نظام مهندسی و مقررات ملی و کنترل ساختمان اداره‌کل راه و شهرسازی استان اصفهان ادامه داد: مطابق با این قانون شهرداری‌ها موظف هستند که در مواردی از جمله ساختمان ناایمن و ناپایدار برخورد کنند.

وی افزود: در این رابطه دستورالعملی ابلاغ و مقرر شد کارگروهی ایجاد شود تا ساختمان‌های که ناایمن و ناپایدار اعلام می‌شود بر اساس بند ۱۴ ماده ۵۵ قانون شهرداری‌ها به مالکان ابلاغ کنند.‌

رئیس اداره نظام مهندسی و مقررات ملی و کنترل ساختمان اداره‌کل راه و شهرسازی استان اصفهان اظهار داشت: اولین قدم این است که شهرداری موارد مشخص شده در بازدید را در سامانه منتاک وارد کند زیرا پس از تأیید هر مورد در آن سامانه، نحوه برخورد بر اساس میزان خطر ساختمان می‌تواند متفاوت باشد.

شهیر افزود: در هر صورت ناایمن بودن یک ساختمان در سامانه منتاک تأیید می‌شود و شهرداری نیز باید به مالکان اعلام کند؛ لذا در صورتی که مالکان اقدامی نکنند با حکم دادستان اقدامات لازم صورت می‌گیرد.

شهیر ابراز داشت: در استان اصفهان جلسات کارگروه برگزار شده و بر اساس دستورالعمل کارگروه مقرر شد کمیته کارهایی به طور مثال برای موارد خارج حریم، روستاها و … تشکیل شود.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی راه و شهرسازی استان اصفهان، عمار شهیر درباره مبحث ایمنی ساختمان اظهار داشت: مطابق با بند (ض) ماده ۱۴ قانون مدیریت بحران کشور، مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی موظف است ارزیابی ایمنی ساختمان‌های مهم و بلندمرتبه با کاربری‌های مختلف را با اولویت‌بندی کلانشهرها در برابر آتش‌سوزی، زلزله، فرونشست و فروریزش زمین ارزیابی کند.