­تشکیل کمیته ۵ نفره برای پیگیری مطالبات سازمان‌های نظام مهندسی

وزیر راه و شهرسازی مطرح کرد:

­به گزارش خبرگزاری صدا و سیما به نقل از پایگاه خبری وزارت راه و شهرسازی، وزیر راه و شهرسازی از تشکیل کمیته ۵ نفره پیگیری مطالبات سازمان‌های نظام مهندسی خبر داد و تاکید کرد: تشکیل کمیته ویژه حقوقی برای پیگیری مطالبات مورد توجه قرار بگیرد و در اسرع وقت این کمیته تشکیل و پیگیری‌ها را آغاز کند.

وزیر راه و شهرسازی از تشکیل کمیته ۵ نفره پیگیری مطالبات سازمان‌های نظام مهندسی خبر داد و تاکید کرد: تشکیل کمیته ویژه حقوقی برای پیگیری مطالبات مورد توجه قرار بگیرد و در اسرع وقت این کمیته تشکیل و پیگیری‌ها را آغاز کند.

آقای بذرپاش در دیدار با اعضای شورای مرکزی سازمان نظام مهندسی ساختمان کشور، اولویت این وزارتخانه را رشد تولید مسکن مطابق با نیاز و قانون مصوب عنوان کرد و با اشاره به برخی مشکلات مطرح شده در این جلسه درخصوص افزایش تعرفه خدمات مهندسی، تجدیدنظر در بخشنامه تعارض منافع و… گفت: سازمان‌های نظام مهندسی ساختمان به عنوان یکی از تشکل‌های مهم کشور و جزو بهترین مشاوران برای مجموعه وزارت راه و شهرسازی در اجرای طرح‌های مهمی همچون نهضت ملی مسکن به شمار می‌روند.
وزیر راه و شهرسازی تاکید کرد: وزارت راه و شهرسازی سازمان نظام مهندسی ساختمان را شریک راهبردی و مشاور خود برای ارایه خدمات بهتر به مردم در حوزه ساخت و ساز می‌داند؛ بنابراین به دنبال ارتقای سطح همکاری و تعامل با این سازمان است.
بذرپاش با تاکید بر برگزاری نشست‌های مشترک دوره‌ای منظم مدیران وزارتخانه با سازمان نظام مهندسی ساختمان، اظهار داشت: از آنجایی که امنیت زندگی مردم در خانه هایشان تا حد زیادی به عملکرد سازمان نظام مهندسی و نظارت درست ودقیق اعضای آن وابسته است، داشتن نگاه راهبردی و همچنین تصویرسازی صحیح از این سازمان باید در اولویت برنامه‌های پیش رو باشد.


منبع: https://www.iribnews.ir/fa/news/3737875/%C2%AD%D8%AA%D8%B4%DA%A9%DB%8C%D9%84-%DA%A9%D9%85%DB%8C%D8%AA%D9%87-%DB%B5-%D9%86%D9%81%D8%B1%D9%87-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D9%BE%DB%8C%DA%AF%DB%8C%D8%B1%DB%8C-%D9%85%D8%B7%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%A7%D8%AA-%D8%B3%D8%A7%D8%B2%D9%85%D8%A7%D9%86%E2%80%8C%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%86%D8%B8%D8%A7%D9%85-%D9%85%D9%87%D9%86%D8%AF%D8%B3%DB%8C