تصویب ۵۲ پرونده در ستاد بازآفرینی ملایر

مدیر کل راه و شهرسازی استان همدان اعلام کرد؛

مدیر کل راه و شهرسازی استان همدان گفت: تاکنون ۵۲ پرونده به مبلغ ۸۶۲ میلیارد تومان در ستاد بازآفرینی مصوب شده است.


منبع: https://www.iribnews.ir/fa/news/3730178/%D8%AA%D8%B5%D9%88%DB%8C%D8%A8-%DB%B5%DB%B2-%D9%BE%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%AF%D9%87-%D8%AF%D8%B1-%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D8%AF-%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D8%A2%D9%81%D8%B1%DB%8C%D9%86%DB%8C-%D9%85%D9%84%D8%A7%DB%8C%D8%B1