تعداد خانه‌های بهداشت کارگری افزایش یافت

بر اساس گزارش‌ها، بیش از ۳۹۰۰ خانه بهداشت کارگری در سال گذشته در کارگاه‌ها و کارخانه‌های کشور در حال فعالیت بودند و استان‌های اصفهان، البرز و خراسان رضوی بیشترین تعداد خانه‌های بهداشت کارگری را به خود اختصاص دادند.

به گزارش ایسنا، مقوله بهداشت همواره به عنوان یکی از شاخص‌های اصلی تأمین رفاه اجتماعی مطرح بوده و توجه به سلامت نیروهای کار در دستور کار دولتها قرار داشته است.

کارشناسان معتقدند که پیشگیری در حوزه سلامت کارگران نیازمند توجه جدی است و تشکیل و راه اندازی مراکز و خانه‌های بهداشت کارگری گام بزرگی در جهت حفظ سلامت نیروهای کار در محیط های کار است.

انتهای پیام


منبع: https://www.isna.ir/news/1401100301222/%D8%AA%D8%B9%D8%AF%D8%A7%D8%AF-%D8%AE%D8%A7%D9%86%D9%87-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%A8%D9%87%D8%AF%D8%A7%D8%B4%D8%AA-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DA%AF%D8%B1%DB%8C-%D8%A7%D9%81%D8%B2%D8%A7%DB%8C%D8%B4-%DB%8C%D8%A7%D9%81%D8%AA

موضوع سلامت کارگران و بهداشت محیط کار همواره یکی از اولویتهای اساسی وزارت کار بوده است.برابر آمارها با همکاری کارفرمایان ۱۱۰ خانه بهداشت کارگری راه اندازی شده و ۵۰۰ هزار نفر از کارگران تحت پوشش خدمات بهداشتی این مراکز قرار دارند.

بر اساس نتایج این گزارش، استان‌های اصفهان، البرز و خراسان رضوی بیشترین تعداد خانه‌های بهداشت کارگری را به خود اختصاص داده‌اند.کمترین تعداد خانه‌های بهداشت کارگری نیز به استان‌های کهگیلویه و بویر احمد و خراسان شمالی تعلق دارد. همچنین استان‌های اصفهان و ایلام بیشترین تعداد خانه‌های بهداشت کارگری جدید التاسیس را به ثبت رسانده‌اند.

به گزارش ایسنا، به موجب ماده ۱۴۷ قانون کار دولت مکلف است خدمات بهداشتی و درمانی را برای کارگران و کشاورزان مشمول این قانون و خانواده آنها فراهم کند.

پیش از این تا بهمن ماه سال گذشته با همکاری و همراهی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، وزارت بهداشت و سازمان تأمین اجتماعی، ۳۷۷۷ خانه بهداشت کارگری در کشور راه اندازی شده بود.

بر اساس آخرین آمارها نزدیک به ۴۰۰۰ خانه بهداشت کارگری در کشور وجود دارد که بیش از یک میلیون نفر از کارگران تحت پوشش خدمات این مراکز قرار دارند.

تعداد خانه‌های بهداشت کارگری افزایش یافت

در قانون کار ایران نیز اهمیت رعایت نکات ایمنی و بهداشت محیط کار مورد تاکید قرار گرفته است؛ به نحوی که بر اساس تبصره یک ماده ۹۶ قانون کار، وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی مسئول برنامه ریزی، کنترل، ‌ارزشیابی و بازرسی در زمینه بهداشت کار و درمان کارگری بوده و موظف است اقدامات لازم را در این زمینه به عمل آورد.

برابر اعلام اداره کل امور اجتماعی وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی، خانه‌های بهداشت کارگری در سطح بنگاه‌های اقتصادی ۵۰ تا ۵۰۰ نفره بیش از یک میلیون نفر از جمعیت کارگری را تحت پوشش خدمات بهداشتی قرار داده اند.

گزارش مرکز برنامه‌ریزی و اطلاعات راهبردی وزارت کار از تعداد خانه‌های بهداشت کارگری نشان می دهد که در سال گذشته ۳۹۷۶ خانه بهداشت کارگری در کارگاه‌ها و کارخانه‌های کشور در حال فعالیت بوده‌اند. این آمار نسبت به سال ۱۳۹۹ افزایش داشته و به دلیل افزایش سیاستهای حمایتی کارفرمایان ۱۴۸ خانه بهداشت کارگری جدید نیز با هداف ارائه خدمت به جامعه کار و تولید در سال گذشته تاسیس شده است.