تعهد بنیاد مسکن انقلاب اسلامی برای تامین مسکن کارکنان انتظامی
بنیاد مسکن انقلاب اسلامی و فرماندهی انتظامی تهران بزرگ به استناد قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن تفاهم نامه همکاری‌های مشترک امضا کردند.


منبع: https://www.iribnews.ir/fa/news/4011304/%D8%AA%D8%B9%D9%87%D8%AF-%D8%A8%D9%86%DB%8C%D8%A7%D8%AF-%D9%85%D8%B3%DA%A9%D9%86-%D8%A7%D9%86%D9%82%D9%84%D8%A7%D8%A8-%D8%A7%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%DB%8C-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%AA%D8%A7%D9%85%DB%8C%D9%86-%D9%85%D8%B3%DA%A9%D9%86-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DA%A9%D9%86%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%B8%D8%A7%D9%85%DB%8C