تعهد پنج بانک برای تامین مالی بیش از یک میلیون مسکن ملی

بر اساس این تفاهم‌نامه متقاضیان واجد شرایط از طرف وزارت راه و شهرسازی معرفی می‌شوند.


منبع: https://www.iribnews.ir/fa/news/3729240/%D8%AA%D8%B9%D9%87%D8%AF-%D9%BE%D9%86%D8%AC-%D8%A8%D8%A7%D9%86%DA%A9-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%AA%D8%A7%D9%85%DB%8C%D9%86-%D9%85%D8%A7%D9%84%DB%8C-%D8%A8%DB%8C%D8%B4-%D8%A7%D8%B2-%DB%8C%DA%A9-%D9%85%DB%8C%D9%84%DB%8C%D9%88%D9%86-%D9%85%D8%B3%DA%A9%D9%86-%D9%85%D9%84%DB%8C

تعهد پنج بانک برای تامین مالی بیش از یک میلیون مسکن ملیبه گزارش خبرگزاری صدا وسیما به نقل از پایگاه خبری وزارت راه وشهرسازی، پنج بانک دولتی متعهد به تامین مالی بیش از یک میلیون مسکن نهضت ملی شدند. این تفاهمنامه میان وزیر راه و شهرسازی و بانک‌های ملی، صادرات، تجارت، سپه و ملت امضا شد.  
بر اساس این تفاهمنامه مقرر شد تا بانک ملی ۱۵۰ هزار واحد مسکونی، بانک صادرات ۵۰۰ هزار واحد، بانک‌های تجارت و سپه هرکدام ۲۰۰ هزار واحد مسکونی و بانک ملت ۱۰۵ هزار واحد مسکونی را تامین مالی کنند.
این تسهیلات در تهران ۴۵۰ میلیون تومان، در شهر‌های بالای یک میلیون نفر جمعیت ۴۰۰ میلیون تومان، در مراکز استان‌‎ها ۳۵۰ میلیون تومان، در سایر شهر‌ها ۳۰۰ و در روستا‌ها ۲۵۰ میلیون تومان است.

همچنین این تسهیلات مطابق با پیشرفت طرح به صورت تدریجی معادل پرداخت ۱۰ درصد در مرحله پی کنی، ۴۰ درصد در مرحله اسکلت و سقف، ۲۵ درصد در مرحله سفت کاری و ۲۵ درصد در مرحله نازک کاری پرداخت می‌شود.

پنج بانک دولتی متعهد به تامین مالی بیش از یک میلیون مسکن نهضت ملی شدند. این تفاهمنامه میان وزیر راه و شهرسازی و بانک‌های ملی، صادرات، تجارت، سپه و ملت امضا شد.

حمایت بانک‌های دولتی از نهضت ملی مسکن