تغییر نام ۴۰ مسیرهوایی در راستای الزامات بین المللی ایکائو – خبرگزاری مهر | اخبار ایران و جهان

یازرلو ضمن اعلام این خبر گفت: هدف از انجام تغییر نام مسیرهای هوایی انطباق با مصوبات دفتر منطقه‌ای خاورمیانه ایکائو در خصوص نام مسیرهای هوایی، همچنین یکپارچه سازی قواعد نام گذاری این مسیرها در سراسر دنیا و منطبق بر الزامات انکس ۱۱ برشمرد.

سخنگوی سازمان هواپیمایی کشوری تصریح کرد: دراین راستا تاکنون به روز رسانی نشریات اطلاعات هوانوردی، نقشه مسیرهای هوایی، برنامه مدیریت جریان ترافیک هوایی، سامانه اتوماسیون رادار مرکز کنترل فضای کشور، سامانه طرح پرواز و آموزش کنترلرهای مراقبت پرواز صورت گرفته است.

وی افزود: به همین منظور سمینار مشترکی مابین معاونت استاندارد پرواز معاونت هوانوردی و امور بین الملل و معاونان عملیاتی شرکت‌های هواپیمایی به منظور اطلاع رسانی و بررسی اقدامات عملیاتی لازم در خصوص تغییر نام مسیرها و انطباق موضوع مذکور در سازمان برگزار شد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وزارت راه و شهرسازی، جعفر یازرلو سخنگوی سازمان هواپیمایی کشوری از تغییر نام ۴۰ مسیر هوایی در راستای الزامات بین المللی ایکائو خبر داد.

به گزارش روابط عمومی سازمان هواپیمایی کشوری یازرلو افزود: همچنین شرکت‌های هواپیمایی باید نسبت به بروزرسانی نرم افزارهای طرح پروازشرکت متبوعه، RPL شرکت‌های هواپیمایی منطبق با تغییرات جدید و آموزش خدمه پروازی و دیسپچرها اقدام کنند.


منبع: https://www.mehrnews.com/news/5735922/%D8%AA%D8%BA%DB%8C%DB%8C%D8%B1-%D9%86%D8%A7%D9%85-%DB%B4%DB%B0-%D9%85%D8%B3%DB%8C%D8%B1%D9%87%D9%88%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D8%B1%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%D9%84%D8%B2%D8%A7%D9%85%D8%A7%D8%AA-%D8%A8%DB%8C%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%84%D9%84%DB%8C-%D8%A7%DB%8C%DA%A9%D8%A7%D8%A6%D9%88