تفاوت معماری داخلی با طراحی داخلی چیست؟

این نگرش در معماری به این صورت جریان مییابد که ارتباط با طبیعت هیچ سایت karaj-home موضوعیتی ندارد. پس ارتباط انسانی موضوعیتی ندارد. چنین انسانی چه درکی از «ید الله مع الجماعه» خواهد داشت؟ انسانی که هر روز در مقابل گلها خم میشود و بوی خوش آنها را استشمام میکند، مسلماً خصوصیات روحیش با کسی که سالهای سال در مقابل یک گل خم نشده است، متفاوت است. خصوصیات نور ساختمان باید با ایستایی ساختمان هماهنگ باشد. در مقابل آن میتوان نورپردازیهایی را که با پرژکتور انجام میشود مثال زد که بههیچوجه به تناسب شدت، زاویه و نوع نور با معماری دقت نمیشود. وقتی به معماری داخلی خانهها در شهرهای سنتی نگاه میکنیم و به نظم قرارگرفتن خانهها و خیابانها و سایر اماکن در شهر دقت میکنیم درمییابیم که معماری و شهرسازی از محفوظترین و خصوصیترین اماکن در اندرونی خانه آغاز میشده است و گامبهگام فضای خصوصی را به فضای عمومیتر منتقل میساخته است. در این مرحله نقشه ساختمان توسط مجری ساختمان با دقت بر روی زمین پیاده می شود. اگر کسی بخواهد آسمان را نگاه کند یا به تماشای باران بنشیند جایی برای ایستادن هم ندارد، حتی همان طاقچهای که در کنار پنجره وجود داشت و میشد دستها را روی آن گذاشت و بیرون را تماشا کرد، حذف شده است.

هرچند اگر کسی حاضر باشد دستش را روی لبهی تیز پنجره بگذارد و آسمان یا طبیعت را تماشا کند، به جای طبیعت چشمش به داخل خانهی دیگران، یا دیوار ساختمانهای بلند میافتد. دفاتر شخصی: این فضا کاملا با دیوار محصور شده و برای یک یا دو نفر در نظر گرفته می شوند. به گزارش اقتصادآنلاین، علی لاریجانی در دیدار اعضای هیات مدیره سازمان نظاممهندسی ساختمان استان قم با اشاره به موضوع اصلاح قانون نظاممهندسی و کنترل ساختمان اظهار داشت: نظاممهندسی قم اشکالات و پیشنهادهای خود را در زمینه هر یک از بندهای اصلاحیه این قانون ارائه دهد. در معماری گذشته اتاقکهایی به نام، زاویه، گوشه و پستو وجود داشته است که مکان مناسبی برای خلوت کردن با خود بوده است. مناسب ترین پلان برای اجرای سبک مدرن در طراحی داخلی، پلان­های باز هستند که دارای فضاهای بزرگ و گسترده هستند. وجود مجتمعهای مسکونی این امکان را به مخاطبان میدهد تا از امکانات بیشتر و بهتری مانند فضاهای خدماتی و تفریحی و … تا اینجا به مفهوم کلی معماری، پرداختیم اکنون بیایید تا توصیف افراد مهم و تاثیرگذار تاریخ را در باب این حرفه، بررسی کنیم. در تفسيرالميزان مجموعه اين معاني ( لغوي وقراني) نشان مي دهد كه مفهوم “معماري” عميقتر از ساختن به تنهايي و ابعادش وسيعتر از به وجود آوردن كالبد يك ساختمان ميباشد كه مفاهيمي مانند زندهسازي و احياء و تداوم وحيات وآباداني را درخود نهفته دارد يا به عبارت ديگرمعماري همواره به معناي ايجاد فضايي با روح و حيات تصور مي گردد.

این مجموعه همچنین دارای مناطق خرید در سطح همکف و همچنین آپارتمان های طبقه اول مناسب برای صندلی چرخدار است. استفاده از سنگ های طبیعی و آب نماها در کنار درختان فضای بسیار جذاب و خیره کننده ای را ایجاد کرده تا بتوان این مجموعه را به عنوان یکی از زیباترین بناهای پایتخت به حساب آورد. از مطرحترین کارهای او می توان به نمایشگاه برسلونا (Barcelona Pavilion)، خانه فارنسورت (Farnsworth House)، گالری طبیعی جدید (New National Gallery)، میدان وستمونت (Westmount Square) و مرکز تجاری تورنتو-دومینیون (Toronto-Dominion Centre) را نام برد. امروز حضور در خانه منحصر به حضور در فضای عمومی مشترک با پذیرایی، آشپزخانه و شنیدن صدای تلویزیون، و یا حضور در اتاق خواب است. جشن تولد فرزند، دیدار بعد از زیارت و هر برنامهی دیگری بر محور خوردن شام یا نهار صورت میگیرد. در صورت کوچک بودن ارتفاع، ستون در معرض فشار خالص قرار میگیرد. یا رنگ های تیره و پر رنگ باعث کوچک شدن فضا می شوند و تاثیری که بر محیط می گذارند ، حس سنت گرایی ، دراماتیک و حس قدیمی را القاء می کنند . ساختمان “سبز” ساختمانی است که طراحی، ساخت یا بهرهبرداری از آن، تأثیرات منفی را کاهش میدهد یا از بین میبرد.

اگر کسی بر در خانه معطل شد میتواند بر سکوها بنشیند و یا وسایلی که در دست دارد برروی آن قرار دهد. سجاده در خانههای ما سرگردان است و جایی برای قراردادن آن وجود ندارد، حال آنکه یکی از دستورات دینی این است که در خانه محلی مستقل برای عبادت تعبیه شود. در واقع ساختمانهای اداری به جهت این که تردد بیشتری در آن ها در جریان است، در طول زمان کوتاهتری به نسبت ساختمان های مسکونی به مرمت و بازسازی نیاز پیدا می کنند. ما در ساختمان نیاز به نور داریم و از طریق منبعی آن را تأمین میکنیم حال این منبع نور مستقیم خورشید باشد و یا نور لامپ تفاوتی ندارد. پارچه PVC درصدی از نور خورشید را از خود عبور میدهد و باعث ایجاد خصوصیت منحصر بفرد عدم نیاز به الکتریسیته برای تأمین روشنایی در روز در فضای زیرین سازه میشود. همچنین احتمالا تغییر در ضوابط تامین حداقل پارکینگ دیگر دغدغه شورای عالی شهرسازی و معماری است؛ اما شاید در وضعیت فوقالعاده خاص بازار مسکن شهر تهران در حال حاضر، لازم است این شورا نیز واقعیت را در تصمیمات خود مدنظر قرار دهد و با علم به اینکه خانهاولیها بیش از سه سال است که از بازار مسکن به بیرون پرتاب شدهاند و شرایط عمومی اقتصادی نیز به شکلی رقم خورده که تامین خانه ملکی بیش از هر زمان دیگری در اولویت فاقدان مسکن قرار گرفته است، میتوان با شرایطی نسبت به عدم تامین پارکینگ اغماض کرد.

یعنی ازنظر محفوظ بودن و پوشیدگی یک نظم منطقی بر معماری خانه حاکم بوده است. اکنون در معماری داخلی غیر از اتاق خواب، بقیهی مکانها هیچگونه مرتبهبندی از نظر پوشیدگی و محفوظبودن ندارد. معماری داخلی راه اتصال بین معماری و طراحی داخلی است. به گزارش خبرگزاری فارس از بندرعباس، مرتضی اسدی معاون مسکن و ساختمان اداره کل راه و شهرسازی هرمزگان ظهر امروز تصریح کرد: آزمون ورود به حرفه مهندسان در رشته معماری (طراحی) به صورت هماهنگ و همزمان با سراسر کشور در روز پنجشنبه ۲۳ تیر ماه ۱۴۰۱ در شهر بندرعباس برگزار می گردد. محمدی تاکید کرد: یکی دیگر از اهداف این همایش استفاده از ظرفیت شرکتها و مجموعههای دانشبنیان برای ساخت تجهیزات آتشنشانی و بینیاز شدن از واردات است. بهگفتهی معاون پژوهشی دانشکده هنر و معماری دانشگاه شیراز، از ویژگیهای این طرح پایهریزی فرایند بازشناسی عمیق بارزهمندیهای کالبدی و محتوایی بافت تاریخی و استفاده از طیف دامنهداری از مطالعات میدانی، مصاحبهها، آرشیوپژوهی و بازخوانی اسناد تاریخی، عکسبرداری هوایی با قدرت تفکیک بالا و تهیهی نقشهی دقیق بافت تاریخی، مطالعات عبور ومرور براساس استقرار ایستگاه های برداشت ترافیکی، گردآوری تصاویر ذهنی ساکنان قدیمی بافت، تأکید بر فرهنگ بومی و شناسایی مؤلفههای میراث ناملموس، توجه به نظام پخشایش تاریخی آب و تأکید بر نقش آب انبارهای تاریخی (برکهها) بهمثابه گرههای کارکردی و فضاهای قابل احیای شهری، تقویت نقش تاریخی داد و ستد و بازار قیصریه لار و تأکید بر ظرفیتهای مؤثر در استفادهی مجدد از بناهای ارزشمند تاریخی و روزآمدی کارکردی ساختارهای تاریخی برای نقشپذیریهای منطبق با شرایط معاصر بوده است.

طراحان داخلی: طراحان داخلی بوسیله ی تعیین شرایط فضا و انتخاب آیتم های تزئینی مانند رنگ، میزان نور و مواد، فضاهای داخلی ساختمان را ایمن، زیبا و جذاب می کنند. همچنین به دلیل سازه غیر معمول و در عین حال خارقالعادهاش اتاقهایش از نور کافی برخوردارند. موضوع فقط این نیست که نور برای دیدن کافی است یا خیر، بلکه نور باید همانگونه بتابد و روشن کند که ساختمان اقامه شده است. طبیعت چیزی بیش از یک منبع نیست. این لذت خود هدف و غایت است و مقدمهی چیز دیگری نیست. این فضا که معمولاً سکوهایی نیز در طرفین خود دارد، نوعی احترام به کسی است که به درب خانه مراجعه کرده است و یا از کوچه میگذرد. در خانه نیز مکانی برای عبادت اختصاص داده نشده است. این هتل همچنین به عنوان هتل Marqués de Riscal Vineyard نیز شناخته شده است. هر جا ساختمان یا بنایی دیدید که در آن از اشکال مکعبی به وفور استفاده شده بود، ساختاری مستطیل شکل داشت و ظاهر آن ساده و بدون تزئین بود، بدون شک سبک معماری آن مدرن است. بیش از هر زمان دیگری، معماران میتوانند بدون محدودیتهای ساختاری، تخیل خود را به حرکت درآورند و نوآوری کنند.

لازمهی باخبربودن از خود و تفکرکردن در احوال خود، رهاشدن از اشتغالات بیرونی است. میتوان آن را به بازکردن آغوش و دعوت به خود تشبیه کرد و واقعاً در عمل چنین کارکردی را در اکرام رهگذر و مراجعهکننده داشته است. هر خانواده نیازهای بسیار متفاوتی دارد، به همین دلیل ضروری است که فضایی را برای خود پیدا کنید تا بتوانید خانه خود را به خانه مورد نیاز خود تبدیل کنید. یعنی منطق سیر از ادرونی به بیرونی فقط منحصر در معماری داخلی خانه نبوده است بلکه در شهر نیز استمرار داشته است. رشته مهندسی معماری با توجه به جهانی بودن آن و کاربردش در سراسر دنیا، قابلیت ادامه تحصیل در خارج از کشور را نیز دارد. وی ادامه داد: اکنون بالا بودن سرعت تولید بافت های فرسوده از مشکلاتی است که کشور ما با آن مواجه است . در شهرسازی نیز همین ماجرا ادامه دارد، حدفاصل خیابانهای بزرگ و اتوبان فقط یک پیادهرو و یک در است که کاملاً همعرض دیوار ساخته شده است. کسی که هیچگاه در مقابل گل خم نمیشود تا زبریها و خشونتهای روحش تلطیف شود، روشن است که در روابط اجتماعی و خانوادگی دچار مشکلات بیشتری است.

سود حاصل نمیشود مگر این که متقاضی برای آن وجود داشته باشد. البته هرکدام که هزینهی کمتر و راحتی و سود بیشتری داشته باشد موضوعیت مییابد. ورودی دوم اداره در گوشه ای از بلوار اصلی قرار دارد که ارتفاع آن از سطح ورودی پارکینگ به محل کار، به اندازه یک پله، با شکلی عادی می باشد. نمای جنوبی و شرقی ساختمان که از جنس آلومینیوم است به عنوان حایلی در برابر تابش مستقیم نور خورشید از فضای داخلی محافظت می کند همچنین برش های ۵ در ۵ و ۱۰ در ۱۰ سانتی متری میان قطعات آلومینیوم به شکلی قرار گرفته که با توجه به ارگونومی و دید ناظر نسبت به فضای بیرون، چشم اندازی متناسب و فضایی سایه و روشن ایجاد می کند. توضیح بیشتر این بحث نیازمند بحث تخصصیتر در معماری است، اما بهعنوان مثال میتوان به نوع ورود نور از سقف بهصورت عمودی و به شکل ستونها و هماهنگ با کشیدگی ساختمان و ستونها اشاره کرد، که نوعی خلق فضا در نورپردازی دیده میشود. بدین ترتیب، دیاگرام فضای اداری به گونه ای تغییر یافته است که احساس حضور در سطح گسترده افقی با مدیریت واحد در یک نظام عمودی ادغام می شود.

وقتی وارد یک واحد آپارتمانی میشوید اولین جایی که با آن مواجه میشوید چیست؟ فضایی که برای افراد متعددی جذاب، راحت و دوست داشتنی باشد. هیچ فضایی برای خلوت با خود وجود ندارد. حتی اگر لازم باشد نظم طبیعی اطراف خود را قطع کند و در هم بریزد. حتی زیباییهای آن منابعی هستند که میتوان با آن صنعت گردشگری را توسعه داد. در زمانها و مکانهایی نیز که انسان ارتباطش با دیگران کمتر میشود، بهمدد وسایلی مانند کامپیوتر و اینترنت، اشتغال خود را بیشتر میکند. در زندگی مدرن همانطور که هرچقدر شهرها شلوغتر میشود، انسانها تنهاتر و از هم دورتر میشوند، هرچقدر انسان از دیگران دورتر میشود و تنهاتر میشود، ارتباطش با خودش نیز کمتر میشود.

بِن مادری بیعاطفه و بیخیال دارد و مادر آیشا نیز تنهاست و با مشکلات خودش سروکله میزند. نور در معماری علاوه بر روشنساختن داخل، نقشهای دیگری نیز داشته است. در معماری سنتی ما علاوه بر درگاههای منازل که برای نشستن افراد استفاده میشده است فضای کوچه و محله خود بستر بسیار مهمی برای ارتباطات اجتماعی بوده است. مساجد علاوه بر آنکه زمینهساز ارتباطات با دیگران بوده است. مساجد مختلف از مسجد سر کوچه تا مسجد محل و مسجد جامع شهر محلهایی بوده است که بهصورت روزانه و هفتگی بسترساز ارتباط افراد با هم بوده است. به طور مثال مدیر ساختمانی که بیمه آتش سوزی برای ساختمان دریافت نکرده باشد پس از بروز حادثه مسئول جبران خسارت خواهد بود. اين سازمان با جلب مشارکت سازمانها و نهادهاي مرتبط با استفاده از شيوههاي مختلف پس از مقوله ايمن سازي و مقاوم سازي؛ زيبا سازي در ساخت و ساز را با رعايت هويت تاريخي و معنوي در اولويت قرار داده و تلاش دارد تا چهره و بافت ظاهري شهرها و ساختمانها را با بهرهگيري از الگوهاي اسلامي و ايراني به چهرهاي نمونه و زيبا بدل ساخته و موجبات شاد زيستن شهروندان را مهيا سازد.

استفاده از مبلمان فلزی و چرمی با رنگ های خنثی در رسمیت بخشیدن به محیط تاثیر زیادی دارد. کلیدها و پریزهای سری LS 990 به رنگ سفید در سراسر ساختمان مستقر شده اند. پنجرهها و مبلمان با زمینه رنگ و سایز متوسط در مبلمان و پنجرههایی با سایز بزرگ شاهد آن هستیم که رنگ آنها با یکدیگر مخلوط میشود و از لحاظ تأثیرگذاری بر محیط غالب خواهند شد. این پروژه در سال 2012 تکمیل شد و جایزه اول را در بخش بهترین پروژه معماری مسکونی در جوایز معماری پلاس 2013 به دست آورد. وی بخاطر طراحی پل طبیعت تهران برنده جایزه آقاخان شد. نمونهی دیگر دربارهی همآوایی معماری با طبیعت به نوع استفاده و رابطه با نور طبیعی مرتبط میشود. یکی از اصول در نورپردازی، نقش نور در خلق مکان است. آپارتمان لغتی فرانسوی است. شما با ماشین خود به پارکینگ میآیید و سوار آسانسور میشوید و بالا میروید و به آپارتمان خود وارد میشوید، دوباره همین مسیر را برمیگردید. در آپارتمان همهی راهها بهسوی آسمان بسته است. مواد و مصالحی که بهکار میرود نیز پایینترین کیفیت را دارد، چرا که سود بیشتر تنظیمکنندهی بقیهی امور است. هزینه بالاسری درواقع قسمتی از مجموع طرح یا پروژه که دربرگیرنده هزینههای جاری و سود پیمانکار است و به سود درصدی از هزینههای مستقیم کار محاسبه میشود.

مونومنتال (Monumentality) به توانایی یک ساختمان برای ایجاد احساسی شبیه به یک بنای یادبود و یا نمادی ماندگار از مکان اشاره دارد. ساختمان ۱۹ طبقهای خاص و منحصر بفرد که توانایی این را دارد که تا ۹۸ خانوار را در خود جای دهد. اگر کارکنان در محیط کار احساس راحتی کنند بهتر می توانند وظایف خود را انجام دهند. مزایای قابل توجه استفاده از این روش مانند سازگاری با محیط زیست، تقلیل میزان ضایعات ساختمانی، امکان استفاده مجدد از قطعات به کار رفته در ساخت و امکان بازیافت قطعات به کار رفته با هزینه مناسب، سرعت بالای ساخت و اقتصادی بودن؛ فولاد را به عنوان عنصر اصلی ساخت و ساز در آمریکا مطرح نمود به طوری که امروزه سهم قابل توجهی از ساختمان های مسکونی ساخته شده در آمریکا با استفاده از سیستم قاب فولادی سبک ساخته می شود. به دلیل خاصیت ارتجاعی بالای بتن، امکان ساخت انواع سازه های بتنی به اشکال مختلف مانند پل، ستون و … همینطور به دلیل سنگین بودن ذاتی جرم بتن، ساختمانهایی که با آن ساخته میشوند، در برابر وزش بسیار شدید باد مقاومت میکنند و در نتیجه ساکنان آن در چنین مواردی لرزهای احساس نمیکنند. انضباط و قرارگرفتن هر عنصری در جای خود، خصوصیتی است که معماری میتواند داشته باشد.