تفویض اختیار افزایش طرح هادی روستاها به دهیاری ها و بنیاد مسکن – خبرگزاری مهر | اخبار ایران و جهانحمزه خوارزمشاهی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: با دستور رئیس کمیسیون کشاورزی مجلس شورای اسلامی جلسه‌ای در این مجلس با حضور فرمانداری تهران، محیط زیست و بنیاد مسکن برگزار شد و عدم ارتقا طرح هادی در روستاها که مورد گلایه بسیاری از مردم بود، مورد بررسی قرار گرفت.

نایب رئیس شورای عالی استان‌ها گفت: تصمیم گرفته شد، که بخشنامه دولت مبنی بر عدم افزایش طرح هادی روستاها باطل شد و از این پس با همکاری بنیاد مسکن، شوراها و دهیاری‌ها در خصوص افزایش طرح هادی و ساخت مسکن برای روستاییان اقدام شود.

وی گفت: این بخشنامه از روز چهارشنبه دوم آذر برای اجرا به فرمانداری‌ها رفت و در حال حاضر اختیار افزایش طرح هادی در روستاها به دهیاری‌ها و بنیاد مسکن تفویض شده است.


منبع: https://www.mehrnews.com/news/5641265/%D8%AA%D9%81%D9%88%DB%8C%D8%B6-%D8%A7%D8%AE%D8%AA%DB%8C%D8%A7%D8%B1-%D8%A7%D9%81%D8%B2%D8%A7%DB%8C%D8%B4-%D8%B7%D8%B1%D8%AD-%D9%87%D8%A7%D8%AF%DB%8C-%D8%B1%D9%88%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%87%D8%A7-%D8%A8%D9%87-%D8%AF%D9%87%DB%8C%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D9%87%D8%A7-%D9%88-%D8%A8%D9%86%DB%8C%D8%A7%D8%AF-%D9%85%D8%B3%DA%A9%D9%86