تقاضای انباشته برای مسکن بروز یافته است

هم‌چنین  ۱۲ هزار و ۱۳۹ آپارتمان مسکونی در تهران طی دی ماه امسال خرید و فروش شد که از افزایش ۳.۱ درصد در مقایسه با ماه قبل حکایت دارد. با توجه به تجربه بازار در سال‌های اخیر این تعداد خرید و فروش، رونق نسبی بازار را نشان می‌دهد.

روانشادنیا خاطرنشان کرد: در بخش عرضه با یک انباشت تقاضا از گذشته مواجه هستیم که تقاضاهای جدید هم در حال اضافه شدن به آن است. همه‌ی این تقاضا هم از نوع سوداگری و سفته‌بازی نیست. اگر تصور کنیم همه‌اش سفته‌بازی است آدرس اشتباه به بازار داده‌ایم. معتقدم نیاز برای سکونت، بخشی  از معاملات را تشکیل می‌دهد. معاملات سفته‌بازی هم متعاقب معاملات مصرفی و تبدیل به احسن شکل می‌گیرد.

وی اثرپذیری بازار مسکن از تورم عمومی را سریعتر از ادوار گذشته دانست و گفت: قبلا بازار مسکن نسبت به تحولات اقتصادی دیر واکنش نشان می‌داد اما به تدریج مردم به این تجربه رسیدند که باید برای غلبه بر تورم آتی، مسکن خود را خریداری کنند. در نتیجه زودتر از گذشته نسبت به شرایط اقتصادی واکنش نشان می‌دهند و به خرید خانه می‌پردازند. برخی هیجانات هم به نوسانات بازار مسکن دامن می‌زند.

به گزارش ایسنا، دی ماه ۱۴۰۱ متوسط قیمت هر متر خانه در تهران بر اساس میانگین حسابی ۵۲.۷ میلیون تومان و طبق میانگین وزنی ۵۴.۹ میلیون تومان اعلام شده است. مرکز آمار اعلام کرد که تورم ماهیانه مسکن در تهران ۹.۸ درصد و تورم نقطه به نقطه ۶۶ درصد بود.

این کارشناس بازار مسکن درباره راهکارهای ایجاد ثبات در این بازار گفت: تناسب بین عرضه و تقاضا باید برقرار شود. برای رسیدن به این هدف سیاستهایی برای کنترل نقدینگی، افزایش درآمدهای صادراتی، ثبات بازار ارز و افزایش تولید مسکن باید به طور همزمان دنبال شود.

انتهای پیام


منبع: https://www.isna.ir/news/1401112821374/%D8%AA%D9%82%D8%A7%D8%B6%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%D9%86%D8%A8%D8%A7%D8%B4%D8%AA%D9%87-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D9%85%D8%B3%DA%A9%D9%86-%D8%A8%D8%B1%D9%88%D8%B2-%DB%8C%D8%A7%D9%81%D8%AA%D9%87-%D8%A7%D8%B3%D8%AA

مهدی روانشادنیا در گفت‌وگو با ایسنا اظهار کرد: باید تحولی در اقتصاد کلان کشور رخ دهد که در اقتصاد خانوار و به تبع آن بازار مسکن نمود پیدا کند.

وی افزود: مهمترین عامل تعیین کننده وضعیت بازار مسکن به لحاظ رشد قیمت، بحث تورم عمومی است. انتظارات تورمی هم با توجه به اتفاقات بازارهای موازی و تغییرات نرخ ارز بر بازار مسکن تاثیر می‌گذارد.

یک کارشناس بازار مسکن گفت: انباشت تقاضایی برای خرید خانه طی سالهای گذشته شکل گرفته که بخشی از آن هم‌اکنون بروز یافته و نمی‌توان گفت عمدتا از نوع سوداگری است؛ تقاضای مصرفی هم در بازار وجود دارد و در نوسان قیمت تاثیر می‌گذارد.

این کارشناس بازار مسکن با اشاره به تقاضا برای واحدهای کوچک متراژ گفت: با شرایطی که در یک دهه گذشته با آن مواجه شده‌ایم سرانه ملی روند کاهشی داشته و درآمد خانوار هم افزایش قابل توجهی نداشته است. بنابراین عمده تقاضاها در بازار مسکن مربوط به متراژهای کمتر از ۸۰ متر مربع در جنوب و حاشیه شهرهای بزرگ از جمله تهران بوده است. بر این اساس سازندگان باید تمرکز  خود را بر تولید واحدهای کوچک متراژ معطوف کنند.