تقریبا همه زمین‌خواری‌ها فورا رفع تصرف شددر هفت ماهه نخست امسال ۲۱۶۴ مورد تعرض به زمین‌های دولتی صورت گرفت که ۲۱۶۲ مورد به صورت فوری رفع تصرف شده و فقط دو پرونده باقی‌مانده که به مراجع قضایی ارسال شده است.

به گزارش ایسنا، از مجموع ۲۱۶۴ مورد تعرض صورت گرفته به اراضی دولتی در هفت ماه ابتدای سال جاری ۲۱۶۲  مورد آن معادل ۱۴۳۸ هکتار زمین رفع تعرض فوری شده و دو پرونده باقی‌مانده جهت رسیدگی به مراجع قضایی ارسال شده است.

این خبر را علیرضا فخاری ـ مدیرعامل سازمان ملی زمین و مسکن اعلام کرده و گفته است: در مورد اجرای احکام قطعی نیز در این هفت ماه ۳۲۰ مورد اجرای احکام به مساحت ۴۳۹ هکتار به ارزش تقریبی ۶۸۵۸ میلیارد تومان در کل کشور صورت گرفته است.

فخاری با اشاره به راه‌اندازی سامانه تلفنی ۱۶۵۶ جهت دریافت گزارشات مردمی درخصوص تعرض به اراضی دولتی در بهمن ماه ۹۸ اضافه‌کرد: این سامانه نقش چشم‌گیری در کاهش زمین‌خواری و تعرض به زمین‌های دولتی در کشور داشته است.

به گزارش سازمان ملی زمین و مسکن، وی همچنین بیشترین میزان رفع تعرض به اراضی دولتی را از لحاظ تعداد متعلق به ایرانشهر و از لحاظ مساحت مربوط به استان خراسان رضوی برشمرد و بیشترین میزان اجرای احکام از نظر تعداد را استان کردستان و از نظر مساحت، استان خوزستان دانست.

فخاری چند روز قبل نیز اعلام کرد که در مهرماه ۱۴۰۱ تعداد ۱۷۹ مورد تعرض به اراضی دولتی صورت گرفت که همه موارد رفع شده است. این موارد شامل بیش از ۶۴ هکتار زمین دولتی بوده که با تلاش یگان حفاظت سازمان ملی زمین و مسکن در استان‌ها همگی به صورت فوری رفع تعرض شد. در بحث اجرای احکام هم ۲۹ مورد حکم قطعی در مهرماه ۱۴۰۱ در استان‌ها اجرا شده که بر این اساس بیش از ۱۷ هکتار زمین دولتی به ارزش ۵۱۸ میلیارد تومان از چنگ زمین‌خواران آزاد شده است.

انتهای پیام


منبع: https://www.isna.ir/news/1401081711708/%D8%AA%D9%82%D8%B1%DB%8C%D8%A8%D8%A7-%D9%87%D9%85%D9%87-%D8%B2%D9%85%DB%8C%D9%86-%D8%AE%D9%88%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D9%87%D8%A7-%D9%81%D9%88%D8%B1%D8%A7-%D8%B1%D9%81%D8%B9-%D8%AA%D8%B5%D8%B1%D9%81-%D8%B4%D8%AF