تقویت مهارت کارجویان و دانشجویان با طرح ” کاربینی”

رئیس مرکز ملی تربیت مربی و پژوهش‌های سازمان آموزش فنی و حرفه‌ای، آموزش مربیان، انعقاد تفاهم‌نامه‌های بین‌المللی و استفاده از ظرفیت‌ کشورهای همسایه از جمله عراق، آذربایجان و تاجیکستان با هدف تربیت مربی، تولید محتوا، روش تدریس و اخذ مجوز برای برگزاری دوره‌های مهارتی و کارآفرینی را از جمله رویکردهای این مرکز عنوان می کند.

به گزارش ایسنا، در حال حاضر توجه به نیروی متخصص و ماهر و لزوم تقویت فرهنگ کار در راستای تولید و کارآفرینی اصل مهمی است که دانشگاه‌ها و مراکز آموزش عالی در رویکرد و گرایش از آموزش‌های نظری به مهارت محوری باید مورد توجه قرار بدهند.
ضعف مهارت آموزی و عدم تربیت نیروی ماهر و متخصص در کنار معضل بیکاری و نبود تکنسین، اهمیت دوره‌های مهارت آموزی نیروی کار صنایع را دوچندان می کند.
بی‌تردید حضور مربی در صنایع و حوزه آموزش مفید و اثرگذار است و بیشتر کشورها با اجرای طرح‌هایی همچون کاربینی (تجربه اندوزی) در جهت توسعه آموزش‌های مهارتی نوین به عنوان راهکاری مفید و موثر گام برداشته اند.
هدف از اجرای طرح کاربینی آشنایی بیشتر مربیان با صنعت است تا بتوانند به سهولت نیازسنجی لازم را انجام دهند و به عنوان سفیر مهارت آموزش فنی و حرفه‌ای در صنایع، پیوند آموزشی میان صنایع و مراکز آموزشی را توسعه بخشند.
در همین راستا رضا باجولوند – رئیس مرکز ملی تربیت مربی و پژوهش‌های سازمان آموزش فنی و حرفه‌ای کشور در گفت‌وگو با ایسنا، ضمن اشاره به نیاز بخش صنعت به نیروی ماهر می گوید: در حال حاضر رکن اصلی در سازمان آموزش فنی و حرفه‌ای تربیت مربی مهارت‌محور است و استادان و مربیان واحدهای دانشگاهی و مهارتی بهترین گزینه در این زمینه هستند.

به گفته وی با توجه به آنکه تعامل میان مراکز آموزش فنی و حرفه ای با صنایع و بازار کار به ویژه ارتباط مربیان با صنعت نقش تعیین کننده­‌ای در رشد اقتصادی و کاهش عدم مطابقت شایستگی‌های مهارت آموختگان مراکز فنی و حرفه‌ای با نیازهای بازار کار ایفا می‌کند، مرکز تربیت مربی و پژوهش‌های فنی و حرفه‌ای به عنوان متولی توانمندسازی مربیان حرفه‌ای سازمان در نظر گرفته شده است.
به گزارش ایسنا، برگزاری دوره‌های کاربینی (تجربه اندوزی) در دانشگاه‌ها در تربیت و تقویت مهارت دانشجویان جهت ورود به بازار کار نقش بسزایی دارد. به اعتقاد کارشناسان، گذراندن دوره های کاربینی ضمن آشنایی با مشاغل مرتبط با رشته تحصیلی و شایستگی‌های موردنیاز برای احراز شغل موردنظر، موجب ارتقای انگیزه دانشجویان برای فعالیت در محیط های کار می شود.
انتهای پیام


منبع: https://www.isna.ir/news/00062157423/%D8%AA%D9%82%D9%88%DB%8C%D8%AA-%D9%85%D9%87%D8%A7%D8%B1%D8%AA-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D8%AC%D9%88%DB%8C%D8%A7%D9%86-%D9%88-%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%D8%AC%D9%88%DB%8C%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D8%A7-%D8%B7%D8%B1%D8%AD-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D8%A8%DB%8C%D9%86%DB%8C

از نگاه کارشناسان برگزاری دوره‌های کاربینی در مراکز آموزشی و دانشگاه‌ها نقش بسزایی در تقویت مهارت کارجویان و دانشجویان جهت ورود به بازار کار دارد.

وی می افزاید: طی یک سال گذشته با اجرای طرح کاربینی مربیان و برقراری ارتباط با صنایع بزرگ و مادر درصدد تبادل تجارب و اطلاعات استادکاران و مربیان خود بوده‌ایم.