تمدید و صدور مجوز ساخت و بهره‌برداری از ۵ سازه دریایی – خبرگزاری مهر | اخبار ایران و جهان

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه اطلاع رسانی سازمان بنادر و دریانوردی، علی فتحی با اشاره به موافقت کمیته صدور مجوز سازه‌های دریایی سازمان بنادر و دریانوردی با تمدید و صدور مجوز ساخت و بهره برداری برای ۵ سازه دریایی، گفت: صدور اجازه تأسیس اسکله و سایر تأسیسات و تجهیزات با تصویب طرح مربوطه با داشتن حق نظارت در اجرا و بهره برداری بر عهده این سازمان است؛ بنابراین مدارک متقاضیانی که دریافت شده بود، در کمیته صدور مجوز سازه‌های دریایی مورد بحث و بررسی کارشناسی قرار گرفت که نهایتاً با تمدید مجوز ساخت نصب سکوی نفتی در استان بوشهر، تمدید مجوز ساخت اسکله اختصاصی در استان بوشهر، صدور مجوز ساخت سکوی تفریحی در استان مازندران، صدور مجوز بهره برداری کارگاه ساخت و تعمیر شناور در استان خوزستان و تمدید مجوز ساخت اسکله مسافری در استان خوزستان موافقت شد.


منبع: https://www.mehrnews.com/news/5703830/%D8%AA%D9%85%D8%AF%DB%8C%D8%AF-%D9%88-%D8%B5%D8%AF%D9%88%D8%B1-%D9%85%D8%AC%D9%88%D8%B2-%D8%B3%D8%A7%D8%AE%D8%AA-%D9%88-%D8%A8%D9%87%D8%B1%D9%87-%D8%A8%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%A7%D8%B2-%DB%B5-%D8%B3%D8%A7%D8%B2%D9%87-%D8%AF%D8%B1%DB%8C%D8%A7%DB%8C%DB%8C