تمدید و صدور مجوز ساخت و بهره‌برداری از ۵ سازه دریایی – خبرگزاری مهر | اخبار ایران و جهان

به گزارش سازمان بنادر و دریانوردی، رئیس کمیته صدور مجوز سازه‌های دریایی کشور خاطر نشان کرد: مدارک متقاضیانی که دریافت شده بود در کمیته صدور مجوز سازه‌های دریایی مورد بحث و بررسی کارشناسی قرار گرفت که نهایتاً با تمدید مجوز ساخت نصب خطوط لوله آبگیر در جزیره قشم استان هرمزگان ، تمدید مجوز ساخت اسکله صادرات NGL در جزیره خارگ استان بوشهر ، تمدید مجوز ساخت بندر صادرات LNG در استان بوشهر، تمدید مجوز ساخت کارگاه ساخت و تعمیر شناور در استان بوشهر و صدور مجوز بهره برداری از اسکله اختصاصی در استان بوشهر موافقت شد.


منبع: https://www.mehrnews.com/news/5685036/%D8%AA%D9%85%D8%AF%DB%8C%D8%AF-%D9%88-%D8%B5%D8%AF%D9%88%D8%B1-%D9%85%D8%AC%D9%88%D8%B2-%D8%B3%D8%A7%D8%AE%D8%AA-%D9%88-%D8%A8%D9%87%D8%B1%D9%87-%D8%A8%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%A7%D8%B2-%DB%B5-%D8%B3%D8%A7%D8%B2%D9%87-%D8%AF%D8%B1%DB%8C%D8%A7%DB%8C%DB%8C

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وزارت راه و شهرسازی، علی فتحی معاون مهندسی و توسعه امور زیربنایی سازمان بنادر و دریانوردی؛ با اشاره به موافقت کمیته صدور مجوز سازه‌های دریایی سازمان بنادر و دریانوردی با تمدید و صدور مجوز ساخت و بهره برداری برای ۵ سازه دریایی، اظهار داشت: بر اساس بند ۲۲ ماده ۳ آئین نامه سازمان بنادر و دریانوردی مصوب سال ۱۳۴۸ مجلسین و الحاقیه تبصره مصوب سال ۱۳۸۷ مجلس شورای اسلامی این سازمان موظف است از ساخت و ساز یا بهره برداری از تأسیسات و تجهیزات دریایی فاقد مجوز از طریق مراجع ذی صلاح قانونی جلوگیری کند.