تهاتر خانه‌های فرسوده با زمین یا واحد مسکونی نوساز

آقای آیینی معاون وزیر راه و شهرسازی و مدیرعامل شرکت باز آفرینی شهری ایران: بالاخره تجربه دنیا ما ساختمان‌های بالایی ۳۰۰، ۴۰۰ داریم یعنی باید به سمت برویم که این مفهوم ندارد که بگوییم بنایی بعد از ۵۰ سال فرسوده شد یعنی باید از آخرین تکنولوژی‌های روز استفاده شود.

سوال: برای این پایداری زمان مشخصی را تعریف می‌کنید؟

آقای آیینی معاون وزیر راه و شهرسازی و مدیرعامل شرکت باز آفرینی شهری ایران: صرفاً یک بخش آن کالبد و ساخت است، بحث استفاده از تکنولوژی‌های نوین، سبک سازی و سریع سازی این‌ها همه مولفه‌هایی است که باید رعایت شود، اینکه در عمل چه اتفاقی می‌افتاد متفاوت است، الان مقررات ملی ساختمان را داریم مباحث ۲۰ گانه و شفافی را داریم و معتقد هستیم که اگر این مقررات کاملاً رعایت شود ما در زلزله‌های با ریشتر بالا هم کشته نخواهیم داد، منتهی لازمه اش این است که هم خود مردم مطالبه گر رعایت این مقررات باشند و هم مهندس ناظر هم کم نگذارد؛ و آن نظارت عالیه‌ای که برای دستگاه‌های مختلف دیده شده تا مهندس ناظری که در میدان و محل است و مهم‌تر از همه خود مردم هستند، من هم به عنوان مالک و سازنده خودم هم مطالبه گر از ناظر باشم که حداکثر دقت را به عمل بیاورد این است که ما را به پایداری لازم می‌رساند.


منبع: https://www.iribnews.ir/fa/news/3801487/%D8%AA%D9%87%D8%A7%D8%AA%D8%B1-%D8%AE%D8%A7%D9%86%D9%87%E2%80%8C%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%81%D8%B1%D8%B3%D9%88%D8%AF%D9%87-%D8%A8%D8%A7-%D8%B2%D9%85%DB%8C%D9%86-%DB%8C%D8%A7-%D9%88%D8%A7%D8%AD%D8%AF-%D9%85%D8%B3%DA%A9%D9%88%D9%86%DB%8C-%D9%86%D9%88%D8%B3%D8%A7%D8%B2

آقای آیینی معاون وزیر راه و شهرسازی و مدیرعامل شرکت باز آفرینی شهری ایران: باز آفرینی شهری یک مفهوم و یک رویکرد است که یک محتوا و یک نمود بیرونی دارد، محتوا آن چیزی است که با مشارکت و حضور خود مردم در یک رویکرد محله محور و با یک برنامه ریزی که از پایین به بالاست، ما بدنبال آن هستیم که حیات دوباره به محله و شهرمان دهیم و باز آفرینی کنیم، اما به لحاظ کالبدی آن چه بیشتر در حوزه وزارت راه و شهرسازی می‌گنجد در چند حوزه می‌شود تعریف کرد، آنچه که بر اساس سند بازآفرینی دیده شده اول اینکه با مشارکت همه دستگاه‌ها و همینطور خود مردم کسانی که در این محدوده‌ها ساکن هستند که به عنوان محلات هدف بازآفرینی شناخته می‌شوند یک مسکن را استاندارد پایداری مسکن را به حد متوسط همان شهر برسانیم، پس یک حوزه، حوزه نوسازی و مقاوم سازی مسکن است برای اینکه سقف‌های لرزانی که روی سر مردم است را کم کنیم تا هموطنان کمتری در معرض خطر باشند.

سوال: هدف گذاری زمانی برای آن دارید؟

سوال: مثلا بطور میانگین می‌شود تعریف کرد که این باز آفرینی تا ۵۰ سال آینده می‌تواند کارآمد باشد و نیاز به بازطراحی نخواهد داشت؟

آقای آئینی: محور دوم تامین خدمات این محدوده هاست، این محدوده‌ها متاسفانه بنا به دلایل تاریخی از فرایند توسعه شهری عقب مانده اند، به لحاظ خدمات زیر بنایی و روبنایی سرانه‌های آموزشی، فرهنگی، بهداشتی، درمانی، انتظامی، ورزشی، شاید مهم‌تر از همه معابر این محلات است که هم به لحاظ جمع آوری آب‌های سطحی و هم به لحاظ دفع فاضلاب دچار مشکل اساسی هستند، باز هم این‌ها نسبت به متوسط شهر خودشان به نوعی عقب مانده‌تر هستند، یعنی سرانه‌ها پایین‌تر است، این بخش هم باز با مشارکت خود مردم و همه دستگاه‌های مرتبط باز این سرانه به متوسط محلات همان شهر برسد، علاوه بر این بحث توانمند سازی اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی ساکنین این محلات است در قالب آموزش‌هایی که داده می‌شود تشویق‌های مالی که بتوانند شغل بهتری داشته باشند، این سه محور اساسی است که به لحاظ رویکرد‌ها یا نمود بیرونی بازآفرینی شهری است که هم کالبد احیا شود و هم فعالیت و هم مردم زندگی بهتری داشته باشند.

سوال: در اصل، آن اشتباه‌هایی که در شهرسازی ما وجود داشته در بازآفرینی شهری اصلاح می‌شود؟

آقای آیینی معاون وزیر راه و شهرسازی و مدیرعامل شرکت باز آفرینی شهری ایران: این متناسب با تکنولوژی که وجود دارد و فناوری ساختی که وجود دارد شرایط بهینه مد نظر است هر آنچه بیشتر امکان پذیر باشد.

مدیرعامل شرکت باز آفرینی شهری گفت: فرآیند اجرای طرح تهاتر خانه‌های واقع در بافت فرسوده با زمین یا واحد مسکونی نوساز از دوماه آینده ابلاغ خواهد شد.

آقای آیینی معاون وزیر راه و شهرسازی و مدیرعامل شرکت باز آفرینی شهری ایران: آن عقب ماندگی‌هایی که از فرایند توسعه رسمی شهری هم مسکن پایدار و هم خدمات مورد نیاز یک زندگی مطلوب شهری در آن است.

سوال مجری: باز آفرینی شهری را تعریف بفرمایید و اساساً در باز آفرینی شهری بناست چه اتفاقی بیفتد؟

آقای آیینی معاون وزیر راه و شهرسازی و مدیرعامل شرکت باز آفرینی شهری ایران: طبیعتاً شهر هم یک موجود زنده است و دچار یک دوران افول و پیری هم می‌شود، مدام با فرایند باز آفرینی احیا می‌شود، آن چه که مهم است ما واژه پایدار را داریم، باز آفرینی شهری پایدار، یعنی به واژه پایدار با مفهوم پایداری که در توسعه مطرح می‌شود، عمدتاً تاب آوری است در مقابل خطرات ارتقاء ایمنی و ارتقاء کیفیت زندگی شهری که این سه مولفه در کنار یکدیگر قرار می‌گیرند و این یک جریان دائمی است.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، معاون وزیر راه و شهرسازی و مدیرعامل شرکت باز آفرینی شهری ایران در برنامه صف اول فراهم شدن امکان تهاتر خانه‌های واقع در بافت فرسوده با زمین یا واحد مسکونی نوسازرسانه ملی توضیحاتی را درباره بازآفرینی شهری و عملکرد این شرکت بیان کرد.

سوال: طراحی‌ها به صورتی اتفاق می‌افتد که بازآفرینی شهری وقتی تمام شد، مجدداً سال‌های آینده باز نیاز به بازآفرینی نداشته باشیم؟