تهران، سومین استان با بیشترین درصد کسری بارش در کشور – خبرگزاری مهر | اخبار ایران و جهانبه گزارش خبرگزاری مهر، میانگین پهنه‌ای بارش دریافتی تهران از مهرماه سال گذشته تا کنون ۲۰۷ میلی متر بوده است که حدود ۵۵ میلی متر، معادل ۲۰ درصد کمتر از شرایط نرمال است.

استان سمنان با کسری بیش از ۳۰ درصد نسبت به بارش نرمال، بیشترین درصد کسری بارش کشور را تا این موقع از سال زراعی دارد. همچنین استان قزوین با ۲۴ درصد کاهش در رتبه دوم قرار دارد.

به طور کلی ۱۳ شهرستان استان تهران در سال آبی جاری که از مهر گذشته شروع شده است، با کسری بارش مواجه هستند.

بیشترین کسری بارش سالانه شهرستان‌های استان تهران با میزان ۱۸۳ میلی متر مربوط به شمیرانات است. پس از آن بیشترین کسری به ترتیب مربوط به شهرستان‌های تهران با ۱۰۱.۷، دماوند ۹۵.۱ و پردیس با ۶۱.۴ میلی متر است.

با این وجود بارش سه شهرستان «قرچک، ورامین و پیشوا» از کم بارشی سالانه خارج شده و به شرایط نرمال یا بهتر از نرمال رسیدند.

عمده کسری بارش استان تهران مربوط به پاییز و زمستان گذشته است.


منبع: https://www.mehrnews.com/news/6154631/%D8%AA%D9%87%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%B3%D9%88%D9%85%DB%8C%D9%86-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D8%A7-%D8%A8%DB%8C%D8%B4%D8%AA%D8%B1%DB%8C%D9%86-%D8%AF%D8%B1%D8%B5%D8%AF-%DA%A9%D8%B3%D8%B1%DB%8C-%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D8%B4-%D8%AF%D8%B1-%DA%A9%D8%B4%D9%88%D8%B1