تهرانی‌ها کجا باد می‌خوردند؟/ چرا «سرپل تجریش» در میان تهرانی‌ها معروف است؟

هنوز هم «سرپل تجریش» ورد زبان تجریشی‌هاست. با وجود اینکه خبری از آن پل قدیمی که از روی رودخانه مقصودبیک می‌گذشت نیست و حالا ماشین‌ها و اتوبوس‌های تندرو میدان تجریش را تسخیر کرده‌اند اما هنوز هم تجریشی‌ها وقتی نشانی جایی را می‌دهند از «سرپل تجریش» شروع می‌کنند.

تهرانی‌ها کجا باد می‌خوردند!؟ چرا «سرپل تجریش» در میان تهرانی‌ها معروف است؟

بیشتر بخوانید:

تهرانی‌ها کجا باد می‌خوردند!؟ چرا «سرپل تجریش» در میان تهرانی‌ها معروف است؟

تهرانی‌ها کجا باد می‌خوردند!؟ چرا «سرپل تجریش» در میان تهرانی‌ها معروف است؟

در اسناد قدیمی سرپل تجریش محلی برای به جا آوردن آداب و رسوم تهرانی‌ها و شمیرانی‌ها بود. قدیمی‌ها می‌گویند میان اهالی تجریش و حتی تهرانی‌ها رسم بود بعد از مراسم عروسی با ماشین عروس به سرپل تجریش می‌رفتند و بخشی از مراسم پایکوبی و شادی شب عروسی در این محل انجام می‌شد. گاهی عکسی به یادگار می‌گرفتند و برای همین است که «سرپل تجریش» تهرانی‌ها و شمیرانی‌ها را به یاد لحظه‌های خوش زندگی می‌اندازد. «عباس صالحی» یکی از معتمدان و اهالی قدیمی تجریش در این‌باره می‌گوید: «سرپل تجریش هم محل دورهمی تهرانی‌ها و تجریشی‌ها بود و هم یکی از چند نقطه خوش‌ آب و هوای شمال تهران. قدیمی‌ها می‌گفتند باد خنک توچال که از کوه‌های شمال تهران می‌وزید در سه نقطه بیشتر احساس می‌شد؛ یکی مقابل هتل اوین، دیگری در سه راه نیاوران و از آنها خنک‌تر در سرپل تجریش.»

35217


منبع: https://www.khabaronline.ir/news/1724995/%D8%AA%D9%87%D8%B1%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D9%87%D8%A7-%DA%A9%D8%AC%D8%A7-%D8%A8%D8%A7%D8%AF-%D9%85%DB%8C-%D8%AE%D9%88%D8%B1%D8%AF%D9%86%D8%AF-%DA%86%D8%B1%D8%A7-%D8%B3%D8%B1%D9%BE%D9%84-%D8%AA%D8%AC%D8%B1%DB%8C%D8%B4-%D8%AF%D8%B1-%D9%85%DB%8C%D8%A7%D9%86-%D8%AA%D9%87%D8%B1%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D9%87%D8%A7