توان تولید میدان گازی نار روزانه ۳۰۰ هزار مترمکعب افزایش یافت

توان تولید میدان گازی نار روزانه ۳۰۰ هزار مترمکعب افزایش یافت

به گزارش خبرگزاری صداوسیما به نقل از شانا، آقای حسن نعمت‌الهی گفت: یکی از سیاست‌های این شرکت در برنامه‌ریزی و انجام اقدام‌های اصلاحی روی چاه‌ها، تخلیه متوازن سازند‌های تولیدی و تلاش فراوان برای به حداقل رساندن ترک سازند‌ها با هدف تولید بهینه است.

رئیس مهندسی نفت شرکت بهره‌برداری نفت و گاز زاگرس جنوبی با اشاره به انجام عملیات‌های ترمیمی روی یک حلقه چاه میدان گازی نار، از افزایش توان تولید این میدان به مقدار ۳۰۰ هزار مترمکعب در روز خبر داد.

وی افزود: برای قطع ارتباط بین‌لایه‌ای و تولیدی شدن چاه، عملیات‌های متعدد شامل مسدودسازی فواصل ارتباطی لایه‌های آب‌زده پایینی، همچنین مشبک‌کاری فواصل جدید، روی چاه شماره ۳۰ نار برنامه‌ریزی و انجام شد.

بر اساس این گزارش، میدان گازی نار یکی از مهم‌ترین میدان‌های گازی شرکت بهره‌برداری نفت و گاز زاگرس جنوبی است که در حوزه عملیاتی منطقه عملیاتی نار و کنگان و در مجاورت شهر جم قرار دارد.


منبع: https://www.iribnews.ir/fa/news/3710452/%D8%AA%D9%88%D8%A7%D9%86-%D8%AA%D9%88%D9%84%DB%8C%D8%AF-%D9%85%DB%8C%D8%AF%D8%A7%D9%86-%DA%AF%D8%A7%D8%B2%DB%8C-%D9%86%D8%A7%D8%B1-%D8%B1%D9%88%D8%B2%D8%A7%D9%86%D9%87-%DB%B3%DB%B0%DB%B0-%D9%87%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%D9%85%D8%AA%D8%B1%D9%85%DA%A9%D8%B9%D8%A8-%D8%A7%D9%81%D8%B2%D8%A7%DB%8C%D8%B4-%DB%8C%D8%A7%D9%81%D8%AA

رئیس مهندسی نفت شرکت بهره‌برداری نفت و گاز زاگرس جنوبی در رابطه با مدت زمان انجام این عملیات تصریح کرد: مطالعات تولیدی چاه و میدان و انجام این اقدام‌ها که با هدف استمرار تخلیه گاز از لایه‌های زیرین مخزن نار آغاز شده بود، طی مدت زمان ۲۵ نفر روز پایان یافت.