توسعه ارقام روغنی زیتون در باغات کشورمجری طرح توسعه کشت زیتون، از ورود ۱۱۰ نوع از ارقام مناسب توسعه کشت زیتون به کشور خبر داد و گفت: ارقام متنوعی از زیتون در کشور کشت می‌شود که رویکرد جهاد کشاورزی توسعه ارقام روغنی و باغات متراکم است.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ مجری طرح توسعه کشت زیتون، از ورود ۱۱۰ نوع از ارقام مناسب توسعه کشت زیتون به کشور خبر داد.

آقای میرعرب افزود: ارقام متنوعی از زیتون در کشور کشت می‌شود که رویکرد جهاد کشاورزی در توسعه ارقام روغنی و باغات متراکم است.

معاون باغبانی وزارت جهاد کشاورزی هم در این باره گفت: امسال با حمایت‌های دولت از توسعه کشت زیتون، میزان تولید زیتون و روغن استحصالی از این میوه نسبت به سال گذشته بیش از دو برابر خواهد بود.

آقای برومند با بیان اینکه: سال گذشته حدود ۱۰۰ هزار تن میوه زیتون در کشور تولید شد افزود: امسال تولید از ۲۰۰ هزار تن عبور خواهد کرد و پیش بینی می‌شود روغن زیتون از مرز ۱۵ تا ۱۷ هزار تن نیز خواهد گذشت.

نقش و اهمیت زیتون در تولید روغن باعث شده، شواری قیمت گذاری کشاورزی زیتون را جزء محصولات اساسی و مشمول حمایت‌های یارنه‌ای قرار دهد.

معاون برنامه ریزی و اقتصادی وزیر جهاد کشاورزی نیز با بیان اینکه، با خرید تضمینی می‌توان سطح زیر کشت این محصول را افزایش داد، تصریح کرد: در این زمین سیاست ترکیبی اعمال می‌شود، همزمان هم خرید توسط سازمان تعاون روستایی و هم صنایع فراوری شروع شده، یک تسهیلاتی هم تحت عنوان سرمایه در گردش هم در برخی استان‌ها توسط سازمان‌های جهاد کشاورزی از محل بند الف تبصره ۱۸ تسهیلات ارزان قیمت در اختیار صنایع قرار داده شده که باغداران از تولید مازادی خود، زیان نبینند.

آقای قربانی در ادامه افزود: براساس دستورالعملی که تدوین شده به نسبت روغنی استحصالی از زیتون، قیمت خرید از ۱۶ هزار تومان شروع می‌شود تا ۲۵ هزار تومان، یعنی سقف عددی که تعیین شده ۲۵ هزار تومان است.

سطح زیر کشت زیتون در کشور ۷۵ هزار هکتار است که استان قزوین با ۱۰ هزار هکتار بیشترین میزان سطح زیر کشت زیتون را داراست.


منبع: https://www.iribnews.ir/fa/news/3641651/%D8%AA%D9%88%D8%B3%D8%B9%D9%87-%D8%A7%D8%B1%D9%82%D8%A7%D9%85-%D8%B1%D9%88%D8%BA%D9%86%DB%8C-%D8%B2%DB%8C%D8%AA%D9%88%D9%86-%D8%AF%D8%B1-%D8%A8%D8%A7%D8%BA%D8%A7%D8%AA-%DA%A9%D8%B4%D9%88%D8%B1