تکلیف مجلس به دولت برای اعطای مجوز به شرکت های خارجی برای پرواز در مسیرهای خارجی

نمایندگان مجلس شورای اسلامی دولت را مکلف کردند تا در راستای افزایش ظرفیت فرودگاه بین المللی امام خمینی (ره) با مشارکت سرمایه گذاران داخلی و خارجی نسبت به اعطای مجوز به شرکت های خارجی برای پرواز در مسیرهای خارجی همراه با تعیین نرخ رقابتی سوخت و خدمات فرودگاهی و ناوبری اقدام کند.

بر اساس بند الحاقی ۱ ماده ۵۷ لایحه برنامه؛ به منظور افزایش ظرفیت فرودگاه بین المللی امام خمینی (ره) با مشارکت سرمایه گذاران داخلی و خارجی و تبدیل شدن این فرودگاه به یکی از قطب های منطقه در حمل ونقل و گذر (ترانزیت) مسافر و بار هوایی بین المللی، دولت مکلف است اقدامات تسهیل گرانه نظیر اعطای آزادی پرواز را به شرکت های هواپیمایی خارجی در مسیرهای خارجی همراه با تعیین نرخ رقابتی سوخت وخدمات فرودگاهی و ناوبری به عمل آورد.

انتهای پیام


منبع: https://www.isna.ir/news/1402072316069/%D8%AA%DA%A9%D9%84%DB%8C%D9%81-%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%B3-%D8%A8%D9%87-%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%AA-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%D8%B9%D8%B7%D8%A7%DB%8C-%D9%85%D8%AC%D9%88%D8%B2-%D8%A8%D9%87-%D8%B4%D8%B1%DA%A9%D8%AA-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%AE%D8%A7%D8%B1%D8%AC%DB%8C-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D9%BE%D8%B1%D9%88%D8%A7%D8%B2

به گزارش ایسنا، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جریان جلسه علنی نوبت دوم امروز ( یکشنبه) مجلس، گزارش کمیسیون تلفیق در خصوص لایحه برنامه هفتم توسعه را بررسی کرده و بند الحاقی ۱ ماده ۵۷ لایحه برنامه را به تصویب رساندند.

تکلیف مجلس به دولت برای اعطای مجوز به شرکت های خارجی برای پرواز در مسیرهای خارجی