تکمیل آزادراه منجیل – رودبار، ۳۰۰ میلیارد تومان دیگر هزینه دارد

مدیرعامل شرکت ساخت و توسعه زیربناهای حمل‌ونقل کشور گفت: ۳۰۰ میلیارد تومان برای تکمیل آزادراه زنجیل – رودبار نیاز است که در صورت تامین اعتبار، این آزادراه تا پایان سال قابل بهره‌برداری خواهد بود.

به‌ تازگی خادمی در گفت‌وگویی با ایسنا، در پاسخ به اینکه آزادراه منجیل – رودبار چه زمانی بهره‌برداری می‌شود، گفت: این آزادراه جزو پروژه‌های امسال بوده و برنامه‌ریزی‌ها برای آن مطرح شده است.

اما در آخرین اظهارنظرها درباره آزادراه منجیل – رودبار، خیرالله خادمی – مدیرعامل شرکت ساخت و توسعه زیربناهای حمل‌ونقل کشور – درباره پروژه‌های آزادراهی که شرکت ساخت برای امسال در دست دارد، گفت: آزادراه منجیل به رودبار گلوگاه رشت به قزوین به طول ۸.۵ کیلومتر است و اهمیت زیادی دارد، این مسیر یا تونل است یا پل، اما برنامه داریم تا بهمن آن را تکمیل کنیم.

بیشتر بخوانید

وعده تکمیل آزادراه منجیل – رودبار؛ بهمن امسال!

پیشرفت ۸۰ درصدی آزادراه منجیل – رودبار

انتهای پیام


منبع: https://www.isna.ir/news/1402081007068/%D8%AA%DA%A9%D9%85%DB%8C%D9%84-%D8%A2%D8%B2%D8%A7%D8%AF%D8%B1%D8%A7%D9%87-%D9%85%D9%86%D8%AC%DB%8C%D9%84-%D8%B1%D9%88%D8%AF%D8%A8%D8%A7%D8%B1-%DB%B3%DB%B0%DB%B0-%D9%85%DB%8C%D9%84%DB%8C%D8%A7%D8%B1%D8%AF-%D8%AA%D9%88%D9%85%D8%A7%D9%86-%D8%AF%DB%8C%DA%AF%D8%B1-%D9%87%D8%B2%DB%8C%D9%86%D9%87-%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%AF

به گزارش ایسنا، آزادراه منجیل – رودبار باقی‌مانده آزادراه قزوین – رشت است و در عین حال، مردم شهرستان رودبار در پیک ترافیک دچار مشکلات فراوانی می‌شوند و اهالی برخی از روستاها تا رسیدن به شهر چندین ساعت در ترافیک می‌مانند و تکمیل هشت کیلومتر آزادراه منجیل – رودبار از این جهت هم حائز اهمیت است.

معاون وزیر راه و شهرسازی در پاسخ به اینکه آیا کسبه رودبار مانع پیشرفت این پروژه هستند؟ توضیح داد: چنین مانعی وجود ندارد؛ اما ۳۰۰ میلیارد تومان برای تکمیل آزادراه زنجیل – رودبار نیاز است که در صورت تامین اعتبار، این آزادراه تا پایان سال قابل بهره‌برداری خواهد بود؛ البته سازمان برنامه بررسی و صورت‌جلسه کرده که این اعتبار را تخصیص دهد.