تکمیل واحدهای باقیمانده مسکن مهر در شهرهای جدید تا پایان تابستان

مدیر عامل شرکت عمران شهرهای جدید گفت: تا آخر تابستان، پرونده مسکن مهر در شهرهای جدید، با تکمیل ۲۰ هزار واحد باقیمانده، بسته می شود.

مدیر عامل شرکت عمران شهرهای جدید افزود: در هشتگرد بالغ بر ۳ هزار و پانصد واحد افتتاح کردیم و 2 هزار و پانصد واحد را در پرند آماده تحویل به متقاضیان داریم. در مجموع در شهر گلبهار و شهرهای اقماری ۱۰ هزار واحد مسکونی افتتاح شد.

به گزارش خبرگزاری صدا وسیما, علیرضا جعفری گفت: پارسال بالغ بر 30 هزار واحد مسکونی باقیمانده مسکن مهر ساخته وبه بهره برداری رسید.
وی گفت: زمانی که این مسئولیت را تحویل گرفتم ۶۰ هزار واحد مسکن مهر باقیمانده داشتیم که بسیاری از آنها حتی در مرحله پی‌ریزی بودند و مشکلات حقوقی وپیمانکاری داشتند و الان بعد از یک سال توانستیم بالغ بر ۳۰ هزار واحد را  تعیین تکلیف کنیم و ۵۰ درصد کار تحویل داده شد.

وی تصریح کرد: درپردیس ۳۰ هزار واحد مسکونی نیمه تمام داشتیم که بالغ بر ۱۰ هزار واحد آماده بهر برداری است و در روزهای آینده به متقاضیان تحویل داده می شود.

جعفری ادامه داد: مشکل تعاونی‌های مسکن را نیز باید با همکاری وزارت تعاون حل کنیم تا مشکل حقوقی برخی واحدهای باقیمانده مسکن مهر برطرف و پرونده مسکن مهر در شهر های جدید بسته شود.


منبع: https://www.iribnews.ir/fa/news/3800767/%D8%AA%DA%A9%D9%85%DB%8C%D9%84-%D9%88%D8%A7%D8%AD%D8%AF%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%A8%D8%A7%D9%82%DB%8C%D9%85%D8%A7%D9%86%D8%AF%D9%87-%D9%85%D8%B3%DA%A9%D9%86-%D9%85%D9%87%D8%B1-%D8%AF%D8%B1-%D8%B4%D9%87%D8%B1%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%AC%D8%AF%DB%8C%D8%AF-%D8%AA%D8%A7-%D9%BE%D8%A7%DB%8C%D8%A7%D9%86-%D8%AA%D8%A7%D8%A8%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86